www.kids-dee.com  

ค้นหาตัวตนของเรา ดึงศักยภาพที่มีออกมาให้ปรากฏ อัจฉริยะสร้างได้ ที่นาดาจินตคณิตสุรินทร์ เราฝึกสมาธิเด็กให้สมองพัฒนา ผลพลอยได้คือการคิดเลขเร็ว                                                                                                                                                                       
Welcome to Website Kids-Dee.Com .....
ยินดีต้อนรับนักเรียนสู่เว็บไซต์ศิลปะเด็ก www.kids-dee.com เว็บไซต์ศิลปะเด็กสุดสร้างสรรค์ งานศิลปะที่เน้นกระบวนการคิด ตามแนวคิด จินตนาการ สำคัญกว่าความรู้ ตามที่ไอน์สไตล์ได้กล่าวไว้


  

กิจกรรมการเรียนศิลปะ ปี2556

            สวัสดีค่ะ ห้องเรียนศิลปะกลับทางยินดีต้อนรับทุกคนค่ะ ช่วงเวลาว่างนักเรียนสามารถศึกษาบทเรียนศิลปะปี 2556 ย้อนหลังได้ค่ะ ดูกิจกรรมต่างๆ ที่ครูและนักเรียนได้สร้างสรรค์ขึ้นมา ผ่านรูปแบบสือวิดีทัศน์ออนไลน์ผ่าน Youtube 
              นักเรียนสามารถกด Like แฟนเพจ ห้องเรียนศิลปะกลับทาง 
คลิกชม ภายในจะบอกกิจกรรมที่นักเรียนต้องเรียนในแต่ละสัปดาห์ พร้อมสื่อวิดีทัศน์ที่นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาก่อนล่วงหน้า พยายามสร้างช่องทางบนโลกออนไลน์ เพื่อนักเรียนจะได้สะดวกในการเรียนของเราให้มากที่สุดค่ะ ท้ายสุดครูก็ขอฝากนักเรียนที่น่ารักทุกคนติดตามเนื้อหาการเรียนวิชาทัศนศิลป์ของเราล่วงหน้าในภาคเรียนใหม่ ปี 2557 คลิกที่ภาพคุณครูได้เลยนะคะ
                      ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนศิลปะกลับทาง      
                                  ครูขวัญ  เฉลิมขวัญ สุปิงคลัด  

 

 

 

   กด Like เฟสบุ๊คห้องเรียนศิลปะกลับทาง คลิกชม 
 


 
 

 

 เนื้อหากิจกรรมศิลปะภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
เนื้อหาบทเรียนหน่วยที่ 1-3คลิกอ่าน
กิจกรรมในภาคเรียนนี้ 
เส้นสีตามเสียงเพลง
สอนระบายสีไม้
วาดภาพธรรมชาติ
วาดการ์ตุน
วาดภาพธรรมชาติ
เรียนปั้นแสนสนุก

 เนื้อหากิจกรรมศิลปะภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
เนื้อหาบทเรียนหน่วยที่ 1-3คลิกอ่าน
วรรณะสี  ศึกษาวิดีทัศน์บทเรียนล่วงหน้า วรรณะสี คลิกชม 
สีโทนร้อนโทนเย็น 
สีคู่ตรงข้าม  ศึกษาวิดีทัศน์บทเรียนล่วงหน้า   สีคู่ตรงข้าม  คลิกชม

ศิลปะในสไตล์ตนเอง
สร้างสรรค์สื่อ
สรุปการเรียนตลอดปีของห้องเรียนศิลปะกลับทาง                                              

 เนื้อหากิจกรรมศิลปะภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

  เนื้อหากิจกรรมศิลปะภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

 เนื้อหาบทเรียนหน่วยที่ 1-3คลิกอ่าน

  เนื้อหาบทเรียนหน่วยที่ 1-3คลิกอ่าน

 กิจกรรมในภาคเรียนนี้  เส้นสีตามเสียงเพลง สอนระบายสีไม้ วาดภาพธรรมชาติ วาดการ์ตุน แผนที่ชีวิต เรียนปั้นแสนสนุก  กิจกรรมในภาคเรียนนี้  วรรณะสี   สีโทนร้อนโทนเย็น  สีคู่ตรงข้าม  
ศิลปะในสไตล์ตนเอง สร้างสรรค์สื่อ

 กิจกรรมที่ 1 เส้นสีตามเสียงเพลง

 กิจกรรมที่ 1เมืองวรรณะสี

 กิจกรรม เส้นสีตามเสียงเพลง
ที่มากิจกรรม : การเรียนรู้เรื่องทัศนศิลป์ พื้นฐานการเรียนเบื้องต้่นคือ ทัศนธาตุ ครูได้ดึงกิจกรรมเรื่อง เส้น มาใช้ในการทำกิจกรรมนี้ควบคู่กับการฟังเสียงเพลงสนุกๆ โดยครูให้ผู้เรียนลากเส้นตามเสียงเพลงจากนั้นใช้เส้นที่ลาก ตกแต่งเส้นเหล่านั้นให้เป็นภาพทีสวยงาม โดยระบายสีให้สวยงามและสร้างสรรค์
กิจกรรม วรรณะสี 
ที่มากิจกรรม : การเรียนรู้เรื่อง วรรณะสี มีความสำคัญเพราะสีที่ปรากฎรอบตัว หากแบ่งจะได้สี 2 วรรณะ คือสีที่ให้ความรู้สึกร้อน-เย็น การเรียนเรื่องวรรณะสี จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจในคุณสมบัติเฉพาะตัวของสีทั้งสองวรรณะ

 กิจกรรมที่ 2  BEFORE AFTER

 กิจกรรมที่ 2 สีโทนร้อนโทนเย็น 

 กิจกรรม BEFORE AFTER รูปร่างที่เปลี่ยนไป
ที่มากิจกรรม :  รูปร่างที่เปลี่ยนไป เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของวัตถุที่สัมพันธ์กับเวลา สิ่งใดๆก็ตามเมื่อวันเวลาผ่านไปวัตถุเหล่านั่นย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบต่างๆ กิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจและคิดสร้างสรรค์ภาพวัตถุให้มีรูปร่างที่สร้างสรรค์ ทันสมัย หรือลองคาดเดาความเปลี่ยนแปลงวของภาพที่ผู้เรียนกำหนดขึ้นมา ให้มีความน่าสนใจ โดยถ่ายทอดออกมาในรูปแบบภาพวาดสองภาพ ที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้คำสองคำคือ Before After มาใช้ในการกำหนดรูปแบบของภาพวาด

 กิจกรรม สีโทนร้อนโทนเย็น 
ที่มากิจกรรม : สีวรรณะร้อน ( warm tone) ซึ่งประกอบด้วย สีเหลือง สีส้ม สีแดง สีม่วง สีม่วงแดง สีเหล่านี้ให้อิทธิพล ต่อความรู้สึก ตื่นเต้น เร้าใจ กระฉับกระเฉง ถือว่าเป็นวรรณะร้อน สีวรรณะเย็น ( cool tone) ประกอบด้วย สีเขียวเหลือง สีเขียว สีน้ำเงิน สีม่วงน้ำเงิน สีเหล่านี้ดู เย็นตา ให้ความรู้สึก สงบ สดชื่น (สีเหลืองกับสีม่วงอยู่ได้ทั้งสองวรรณะ) การใช้สีแต่ละครั้งควรใช้สีวรรณะเดียวในภาพทั้งหมด เพราะจะทำให้ภาพความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (เอกภาพ) กลมกลืน มีแรงจูงใจให้คล้อยตามได้มาก
เราเรียนรู้สีวรรณะต่างๆ เพื่อการนำสีไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม

 กิจกรรมที่ 3  สอนระบายสีไม้

 กิจกรรมที่ 3  สีคู่ตรงข้าม  

 กิจกรรมสอนระบายสีไม้
ที่มากิจกรรม  : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จะมีทักษะการระบายสีไม้ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งพื้นฐานการระบายสีไม้เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะพัฒนาไปสู่การระบายสีประเภทอื่นๆ อาทิ สีชอค์ก เพราะการไล่สีที่ถูกต้องเป็นหลักสำคัญในการระบายสีไม้ ดังนั้นกิจกรรมนี้ครูจะสอนการระบายสีไม้ที่ถูกต้อง ซึ่งจะพัฒนาไปสู่ชิ้นงานการวาดภาพระบายสีไม้ที่สวยงาม  
 กิจกรรมสีคู่ตรงข้าม  
ที่มากิจกรรม : สีคู่ตรงข้าม  คือ การใช้ชุดสีหรือคู่สีที่ตัดกันรุนแรง เป็นสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงจรสีและเป็นสีที่อยู่ต่างวรรณะกัน สีสองสีเมื่อนำมาใช้คู่กันจะทำให้สีทั้งสอง มีความสว่าง และสดใสมากขึ้น การใช้สีแบบนี้ให้ความรู้สึกตื่นเต้น มีชีวิตชีวา มีพลังการเคลื่อนไหวและเร้าความสนใจได้ดี อย่างไรก็ตามอาจทำให้ผู้ดูรู้สึกเบื่อได้ง่ายเช่นกัน สีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงจรสี มีทั้งหมด 6 คู่ คือสีเหลือง กับ สีม่วง  สีเขียว กับ สีแดง สีส้ม กับ สีน้ำเงิน สีเขียวเหลือง กับ สีม่วงแดง สีเขียวน้ำเงิน กับ สีส้มแดง สีส้มเหลือง กับ สีม่วงน้ำเงิน

 กิจกรรมที่ 4  วาดรูปการ์ตูนคน

 กิจกรรมที่ 4 ศิลปะในสไตล์ตนเอง

 กิจกรรม วาดรูปการ์ตูนคน
ที่มากิจกรรม  : การวาดรูปการ์ตูนเป็นอีกกิจกรรม ที่เสริมทักษะให้ผู้เรียนรู้จักสังเกตโครงสร้างของคน แล้วนำมาประยุกต์สู่การวาดการ์ตูนกิจกรรมนี้ครูได้ทำการสอนขั้นตอนการวาดการ์ตูนคนอย่างง่าย ในท่าทางต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการวาดภาพการ์ตูนที่ชำนาญขึ้น โดยครูให้นักเรียนวาดคนในรูปแบบท่าทางที่แตกต่างกันมา5 ท่าทาง

 กิจกรรมศิลปะในสไตล์ตนเอง
ที่มากิจกรรม : งานศิลปะที่ผู้เรียนตั้งใจสร้างชิ้นงานเพื่อสื่อสาร,สื่ออารมณ์,หรือใช้สัญลักษณ์เพื่อให้ผู้ชมชิ้นงานตีความ ผู้สร้างงานศิลปะ โดยผู้เรียนจะถ่ายทอดผลงานที่ตนสนใจออกมาในรูปแบบต่างๆ


 กิจกรรมที่ 5  วาดภาพธรรมชาติ

  กิจกรรมที่ 5 สร้างสรรค์สื่อ

 กิจกรรม วาดแผนที่ชีวิต
ที่มากิจกรรม  : ความรู้และทักษะของนักเรียนที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่ผ่านมาคือการวาดธรรมฃาติ ครูได้ให้ผู้เรียนนำความรู้การวาดและจัดองค์ประกอบภาพที่ได้ศึกษานำมาถ่ายทอดในรูปการวาดธรรมชาติ กิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักการวางแผนโดยผ่านการวาดภาพธรรมชาติ กิจกรรมนี้มีประโยชน์ทำให้ผู้เรียนรู้จักการจัดองค์ประกอบภาพที่ถูกต้อง สะท้อนความนึกคิดของผู้เรียน 
 กิจกรรมสร้างสรรค์สื่อ
ที่มากิจกรรม : เป็นกิจกรรมที่ต่อจากกิจกรรมที่ 4 เมื่อได้งานศิลปะที่ผู้เรียนตั้งใจสร้างชิ้นงานเพื่อสื่อสาร,สื่ออารมณ์,หรือใช้สัญลักษณ์เพื่อให้ผู้ชมชิ้นงานตีความ ผู้สร้างงานศิลปะ โดยผู้เรียนจะถ่ายทอดผลงานที่ตนสนใจออกมาในรูปแบบต่างๆ แล้วให้ผู้เรียนถ่ายทอดออกมาให้เพื่อนๆ ผู้ชมได้รู้กระบวนการวิธีทำงานอย่างเป็นระบบ โดยอาจสร้างสื่อ วีดีทัศน์ง่ายๆ เพื่อ ให้เห็นว่าผู้เรียนมีความรู้ที่แตกฉานด้านใดทางศิลปะ

 กิจกรรมที่ 6 เรียนปั้นแสนสนุก 

 กิจกรรมที่ 6 สรุปการเรียนตลอดปี

 กิจกรรม เรียนปั้นแสนสนุก
ที่มากิจกรรม :  กิจกรรมปั้นเป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะกล้ามเนื้อมือของผู้เรียนได้ดี กิจกรรมปั้นทำให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะงานสามมิติ ที่เกิดจากการปั้นลอยตัว ครั้งนี้ครูจะสอนการปั้นพื้นฐาน ทั้งการปั้นลอยตัว การปั้นนูนต่ำ การปั้นนูนสูง การสร้างหนังสั้นจากดินน้ำมัน โดยใช้รูปแบบการ STOP MOTION
 กิจกรรม สรุปการเรียนตลอดปีของห้องเรียนศิลปะกลับทาง 
ที่มากิจกรรม : เป็นกิจกรรมที่ต่อจากกิจกรรมที่ 5 ผู้เรียนสร้างชิ้นงานเพื่อสื่อสาร,สื่ออารมณ์,หรือใช้สัญลักษณ์เพื่อให้ผู้ชมชิ้นงานตีความ ผู้สร้างงานศิลปะ โดยผู้เรียนจะถ่ายทอดผลงานออกมาในรูปแบบตัวอักษรแล้วให้ผู้เรียนถ่ายทอดออกมาให้เพื่อนๆ ผู้ชมได้รู้กระบวนการวิธีทำงานอย่างเป็นระบบ โดยอาจสร้างสื่อ วีดีทัศน์ง่ายๆ เพื่อ ให้เห็นว่าผู้เรียนมีความรู้ที่แตกฉานด้านใดทางศิลปะ
       
   
   

 
ขอความกรุณาพูดจาด้วยถ้อยคำสุภาพนะคะ หากนักเรียนได้เข้ามาในเว็ปคิดส์ดี ขอความกรุณาช่วยรายงานตัวหน้ากระดานสนทนาเพื่อที่ครูจะได้ให้คะแนนพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาบทเรียนนอกเวลา

 
 
 

รวมผลงานดีเด่น The BEST of  Kids-dee

 ผลงานนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1

 ผลงานนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2

    

  กิจกรรมที่ 1 เส้นสีตามเสียงเพลง

กิจกรรมที่ 1 เมืองวรรณะสี

   
   

 กิจกรรมที่ 2  BEFORE AFTER

 กิจกรรมที่ 2 สีโทนร้อนโทนเย็น 

   

 กิจกรรมที่ 3  สอนระบายสีไม้

  กิจกรรมที่ 3  สีคู่ตรงข้าม  

                          

 กิจกรรมที่ 4  วาดรูปการ์ตูนคน

 กิจกรรมที่ 4 เดินแบบสีคู่ตรงข้าม

             


 กิจกรรมที่ 5  ธรรมชาติแสนสวย

 กิจกรรมที่ 5 สร้างสรรค์สื่อ
คลิกที่ภาพเพื่อเข้าชมผลงานวิดีทัศน์ โดย นักเรียน

                            
   

 กิจกรรมที่ 6 เรียนปั้นแสนสนุก 

 กิจกรรมที่ 6 สรุปการเรียนตลอดปี

               
  
      
   

 

 
 
 
#ผลงานศิลปะของนักเรียนปี2552-2555สามารถเข้าชมได้ที่นี้คะคลิกe")
 
 
 

คำอธิบาย
รายวิชา
คลังข้อสอบ
ศิลปะ
ผลการเรียน
วิชาศิลปะ
   
   
   
   

บรรยากาศวันเปิดตัวเว็ป
KIDS-DEE.COM
วันที่9/9/2552
โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์
คลิกชม

     
   
  

   


Search

 
เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัว
ทั้งหมดเพื่อหวังแค่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดผลงานและจินตนาการทางด้านศิลปะของเด็กๆที่ครูสอนตลอดจนใช้เป็นพื้นที่ในการเก็บผลงานดีๆที่อาจใช้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมจึงอยากขอเชิญเชิญทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ ช่วยติชมและให้แง่คิดดีๆเพื่อการปรับปรุงและเเก้ไขในจุดที่คิดว่ายังไม่ดีให้ดียิ่งๆขึ้นไป ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมค่ะ

เนื้อหาห้องเรียนศิลปะกลับทางได้จดลิขสิทธิ์ เป็นที่เรียบร้อย หากท่านสนใจสิ่งใดภายในเว็บไซต์ติดต่อคุณครูเฉลิมขวัญ สุปิงคลัดสามารถติชมผ่านแฟนเพจ ห้องเรียนศิลปะกลับทางได้ค่ะ คลิกเสนอะแนะ ติชมเว็บไซต์ 

หากต้องการร่วมกิจกรรมหรือสนับสนุนเว็ปคิดส์ดีดอทคอมท่านสามารถติดต่อเว็ปมาสเตอร์ที่เบอร์โทร 044-062-309 ค่ะ

 

แนวคิดและทฤษฎีศิลปศึกษา

เรียนรู้หลักการทัศนศิลป์
การสอนศิลปศึกษา
ศิลปศึกษาเชิงบูรณาการ
แนวคิดพหุศิลปศึกษา
พัฒนาการทางด้านศิลปะของเด็ก
การจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็ก
ศิลปะเด็กพิเศษ
ศิลปะเด็ก
การประเมินผลงานศิลปะ


หน่วยงานทางด้านศิลปศึกษา
สมาคมครูศิลปะประถมศึกษา
ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย
ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพมหานคร
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
สำนักพัฒนานวัตกรรม สพฐ.
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษา

สบายสไตล์ คิดส์ดีดอทคอม


 
       

วันออกอากาศ

แนวเพลง

สถานะ

วันจันทร์-วันอาทิตย์

เพลงฟังสบาย

รับสมัครดีเจ จัดรายการวิทยุ KIDS-DEE RADIO ในช่วงเวลาต่างๆ

จุดประสงค์ เพื่อฝึกทักษะการพูดของเด็กให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออก และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

โครงการอบรมดีเจประจำคิดส์ดีโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์วิทยุกว่า10 ปี

เอกสารการจัดรายการทางวิทยุออนไลน์คิดส์ดีเรดิโอ คลิก

 นายสมคิด รักษ์รอด

 ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์

 นางสาวเฉลิมขวัญ  สุปิงคลัด

เจ้าของเว็บไซต์และผู้จัดทำเว็บศิลปะเด็ก

 
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
978 คน
7461 คน
269186 คน
เริ่มเมื่อ 2009-08-27

  


 
 
เรื่องราวสัพเพเหระ ประสาเด็กอาร์ท
 
ภาพบรรยายกาศวันเปิดเว็ปไซด์คิดส์ดี
เรื่องผีๆ
เทคนิคดีๆที่นำมาฝาก คลิกอ่านที่นี่จ้า
ข่าวศิลปะและการออกแบบ คลิกอ่านที่นี่
จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่1 มกราคม 2553
บทความสาระน่ารู้ความเคลื่อนไหวของสังคม
รับวาดภาพโดยเด็กๆ สนใจคลิกเลยค่ะ
เรื่องของเด็กชายตั้ม
ดูอย่างภาพวาดประกอบหนังสือ ราคาถูกคุณภาพตามสั่งจ้า
สนใจติดต่ครูขวัญเลยค่ะ
 
   
 

   
Copyright (c) 2014 by kids-dee.com
Design by: Chalermkwan Supingkalad

Copyright (c) 2014 by kids-dee.com