www.kids-dee.com  

ค้นหาตัวตนของเรา ดึงศักยภาพที่มีออกมาให้ปรากฏ อัจฉริยะสร้างได้ ที่นาดาจินตคณิตสุรินทร์ เราฝึกสมาธิเด็กให้สมองพัฒนา ผลพลอยได้คือการคิดเลขเร็ว                                                                                                                                                                       
Welcome to Website Kids-Dee.Com .....
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์ศิลปะเด็ก www.kids-dee.com เว็บศิลปะเด็กสุดสร้างสรรค์ เน้นกระบวนการเรียนศิลปะในแนวคิดที่ว่า "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" ตามที่ ไอน์สไตน์ได้กล่าวไว้ ผู้เรียนจะได้พบกับกิจกรรมสนุกๆและสร้างสรรค์ตามหลักห้องเรียนศิลปะกลับทาง


  


            สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน เปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 ครูได้เตรียมเนื้อหาการเรียนศิลปะสำหรับการเรียนในปีการศึกษานี้ไว้เรียบร้อยแล้ว ครูก็หวังว่านักเรียนจะเข้ามาศึกษาบทเรียนศิลปะก่อนเรียนนะคะ ยังไงห้องเรียนศิลปะกลับทางยินดีต้อนรับทุกคนค่ะ กิจกรรมศิลปะของเราเน้นการคิดจินตนาการเหมือนเดิม ชิ้นงานแต่ละชิ้นนักเรียนจะได้ประโยชน์ทั้งการฝึกการคิดที่ลึกซึ้งและฝึกทักษะทางศิลปะ ซึ่งช่วงเวลาว่างนักเรียนสามารถศึกษาบทเรียนศิลปะอื่นๆที่ครูและนักเรียนได้สร้างสรรค์ขึ้นมา ผ่านรูปแบบสือวิดีทัศน์ออนไลน์ผ่าน Youtube 
              นักเรียนสามารถกด Like แฟนเพจ ห้องเรียนศิลปะกลับทาง 
คลิกชม ภายในจะบอกกิจกรรมที่นักเรียนต้องเรียนในแต่ละสัปดาห์ พร้อมสื่อวิดีทัศน์ที่นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาก่อนล่วงหน้า พยายามสร้างช่องทางบนโลกออนไลน์ เพื่อนักเรียนจะได้สะดวกในการเรียนของเราให้มากที่สุดค่ะ ท้ายสุดครูก็ขอฝากนักเรียนที่น่ารักสนุกกับการเรียนวิชาทัศนศิลป์นะคะ
                                                    

ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนศิลปะกลับทาง     
ครูขวัญ  เฉลิมขวัญ สุปิงคลัด  

   กด Like เฟสบุ๊คห้องเรียนศิลปะกลับทาง คลิกชม 
 


  

 

 เนื้อหากิจกรรมศิลปะภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
เนื้อหาบทเรียนหน่วยที่ 1-3คลิกอ่าน
กิจกรรมในภาคเรียนนี้ 
ภาคเรียนที่ 1

POP-UP เส้นสี สร้างชื่อฉันสุดสร้างสรรค์
น่ารักกับการสร้างวงจรสีทางศิลปะ
สนุกกับภาพสีขั้นที่ 2 สีขั้นที่ 3
ฝ่ามือโทนร้อนโทนเย็น
สนุกกับงานปั้น
1.ปั้นนูนต่ำ 2.ปั้นนูนสูง 3.ปั้นลอยตัว

 เนื้อหากิจกรรมศิลปะภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
เนื้อหาบทเรียนหน่วยที่ 1-3คลิกอ่าน

กิจกรรมในภาคเรียนนี้ 
ภาคเรียนที่2

วรรณะรูป
พื้นผิวสร้างสรรค์
วาดภาพประกอบสุภาษิตคำพังเพยไทย
งานเปเปอร์มาเช่
เกมบันไดงูรักเมืองไทย                                   

 เนื้อหากิจกรรมศิลปะภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

  เนื้อหากิจกรรมศิลปะภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

 เนื้อหาบทเรียนหน่วยที่ 1-3คลิกอ่าน

  เนื้อหาบทเรียนหน่วยที่ 1-3คลิกอ่าน

 กิจกรรมในภาคเรียนนี้  POP-UP เส้นสี สร้างชื่อฉันสุดสร้างสรรค์ /
น่ารักกับการสร้างวงจรสีทางศิลปะ/ สนุกกับภาพสีขั้นที่ 2 สีขั้นที่ 3
ฝ่ามือโทนร้อนโทนเย็น/สนุกกับงานปั้น1.ปั้นนูนต่ำ 2.ปั้นนูนสูง 3.ปั้นลอยตัว


 กิจกรรมในภาคเรียนนี้ วรรณะรูป/พื้นผิวสร้างสรรค์/วาดภาพประกอบสุภาษิตไทย/งานเปเปอร์มาเช่/เกมบันไดงูรักเมืองไทย

 กิจกรรมที่ 1 POP-UP เส้นสี สร้างชื่อฉันสุดสร้างสรรค์

 กิจกรรมที่ 1 วรรณะรูป

กิจกรรม POP-UP เส้นสี สร้างชื่อฉันสุดสร้างสรรค์
ที่มากิจกรรม : ครูให้นักเรียนสร้างสรรค์ชื่อของตัวเองจากการขีดเขียนเส้นหลายๆแบบ จากนั้นนำชื่อที่นักเรียนสร้างสรรค์ขึ้นมาทำการ์ด pop up เริ่มต้น จาก Basic ของการทำการ์ดป๊อปอัพก่อน โดยเริ่มจากการทำการ์ด pop up 90 องศา คือการกางออกของตัวการ์ดเพื่อให้ขึ้นรูปการ์ดป๊อปอัพสมบูรณ์แบบ กางออกแค่เพียง 90 องศาเท่านั้น

กิจกรรม วรรณะรูป
ที่มากิจกรรม : ครูให้นักเรียนสร้างสรรค์วรรณรูป ซึ่งคำว่า วรรณะรูป เกิดจากคำว่า  “วรรณ” ซึ่งแปลว่า คำ   และคำว่า  “รูป”  ซึ่งแปลว่า  สิ่งที่รับรู้ด้วยสายตาจากการมองดู   สรุปแล้ว  “วรรณรูป”  หมายถึง  คำที่ทำให้เกิดรูป  หรือรูปที่เกิดจากคำ  หรือ  การนำคำมาสร้างให้เกิดเป็นรูปภาพซึ่งต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทยผนวกกับความสามารถทางศิลปะเพื่อให้ผลงานที่ออกมาสะดุดตา  อ่านแล้วรู้สึกประทับใจมีคุณค่า น่าติดตาม

 ตัวอย่างผลงานกิจกรรม POP-UP เส้นสี สร้างชื่อฉันสุดสร้างสรรค์ 

 ตัวอย่างผลงานกิจกรรม วรรณะรูป

          

                

 กิจกรรมที่ 2 น่ารักกับการสร้างวงจรสีทางศิลปะ

 กิจกรรมที่ 2 พื้นผิวสร้างสรรค์

กิจกรรม น่ารักกับการสร้างวงจรสีทางศิลปะ
ที่มากิจกรรม : ครูให้นักเรียนสร้างสรรค์วงจรสีน่ารักๆ ในรูปแบบของนักเรียนเอง เพราะการเรียนรู้เรื่องวงจรสี เป็นสิ่งจำเป็น เพราะ การเกิดวงจรสีเริ่มต้นจาก แม่สีวัตถุธาตุ เป็นสีที่ได้มาจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์โดยกระบวน ทางเคมี มี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน แม่สีวัตถุธาตุ เมื่อนำมาผสมกันตามหลักเกณฑ์ จะทำให้เกิด วงจรสี ซึ่งเป็นวงสี ธรรมชาติ เกิดจากการผสมกันของแม่สีวัตถุธาตุ เป็นสีหลักที่ใช้งานกันทั่วไป ใน วงจรสี ซึ่งวงจรสีเหล่านี้ จะมีการนำมาใช้ งานกันอย่างกว้างขวาง ในวงการศิลปะ  วงการอุตสาหกรรม ฯลฯ 

 กิจกรรม พื้นผิวสร้างสรรค์
ที่มากิจกรรม : ครูให้นักเรียนสร้างสรรค์งานศิลปะจากพื้นผิว เพราะ พื้นผิว มีความสำคัญมากสำหรับ การสร้างสรรค์ งานทัศนศิลป์ และการออกแบบ พื้นผิวจะถูก นำมาใช้ในลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น ในผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ศิลปินจะใช้พื้นผิว สร้างความงาม และค่าน้ำหนัก เพื่อให้ เกิดความประสานกลมกลืน ความแตกต่าง และจุดเด่น เป็นต้น พื้นผิว หมายถึงบริเวณผิวนอกของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฎให้เห็น รับรู้ได้ด้วยการ รับสัมผัสทางตาและกายสัมผัส ก่อให้เกิดความรู้สึกใน ลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น หยาบ ละเอียด มัน วาว ด้าน และขรุขระ พื้นผิว เป็นส่วนประกอบ (Element) ที่สำคัญของศิลปะอันหนึ่ง ที่ถูกนำ มาใช้สร้างสรรค์ทัศนศิลป์ เพราะ พื้นผิวสามารถก่อให้เกิดปฎิกิริยาทาง ด้านความรู้สึก รับรู้ได้ด้วยการ รับสัมผัสทางตา และจับต้องได้ทางกาย สัมผัส หน้าที่ของนักออกแบบ และศิลปินก็คือ การนำเอาพื้น ผิวในลักษณะ ต่าง ๆ มาใช้เพื่อสร้างสรรค์ ความงาม และประโยชน์ใช้สอย

 ตัวอย่างผลงานกิจกรรมน่ารักกับการสร้างวงจรสีทางศิลปะ

 ตัวอย่างผลงานกิจกรรมพื้นผิวสร้างสรรค์

                
 

 กิจกรรมที่ 3 สนุกกับภาพสีขั้นที่ 2 สีขั้นที่ 3

 กิจกรรมที่ 3 วาดภาพประกอบสุภาษิตคำพังเพยไทย

กิจกรรม สนุกกับภาพสีขั้นที่ 2 สีขั้นที่ 3
ที่มากิจกรรม : กิจกรรมต่อเนื่องจากการเรียนเรื่องวงจรสีทางศิลปะไปแล้ว นักเรียนจะได้เรียนเรื่องสีขั้นที่ 2 และ สีขั้นที่ 3 ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการผสมสี ของแม่สีวัตถุธาตุ เกิดเป็นสีขั้นที่ 2 และ สีขั้นที่ 3 ผู้เรียนจะได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 2 ชิ้น โดยชิ้นที่ 1 จะมีแต่การระบายสีเฉพาะสีขั้นที่ 2 ส่วนงานชิ้นที่ 2 จะมีแต่การระบายสีเฉพาะสีขั้นที่ 3
สีคู่ตรงข้าม  คือ การใช้ชุดสีหรือคู่สีที่ตัดกันรุนแรง เป็นสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงจรสีและเป็นสีที่อยู่ต่างวรรณะกัน สีสองสีเมื่อนำมาใช้คู่กันจะทำให้สีทั้งสอง มีความสว่าง และสดใสมากขึ้น การใช้สีแบบนี้ให้ความรู้สึกตื่นเต้น มีชีวิตชีวา มีพลังการเคลื่อนไหวและเร้าความสนใจได้ดี อย่างไรก็ตามอาจทำให้ผู้ดูรู้สึกเบื่อได้ง่ายเช่นกัน สีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงจรสี มีทั้งหมด 6 คู่ คือสีเหลือง กับ สีม่วง  สีเขียว กับ สีแดง สีส้ม กับ สีน้ำเงิน สีเขียวเหลือง กับ สีม่วงแดง สีเขียวน้ำเงิน กับ สีส้มแดง สีส้มเหลือง กับ สีม่วงน้ำเงิน

กิจกรรม วาดภาพประกอบสุภาษิตคำพังเพยไทย
ที่มากิจกรรม : ถ้าพูดถึง "สำนวน สุภาษิต คำพังเพย" ของไทยถือว่าฟังกันจนคุ้นหูตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย เพราะสามารถใช้เป็นเครื่องเตือนใจได้อย่างดี แต่ทำไมเมื่อกาลเวลาผ่านพ้นไป ความสำคัญของคำโบราณกลับค่อยๆ เลือนหาย หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ เชื่อได้เลยว่าอีกไม่นานสำนวนสุภาษิตไทยก็จะกลายเป็นแค่ความทรงจำที่งดงามของภาษาไทยอย่างแน่นอน สังเกตได้จาก บางคนจะพูดสำนวนสุภาษิตออกมาแต่ละประโยคก็พูดผิดพูดถูก มิหนำซ้ำยังไม่รู้ความหมายที่แท้จริงอีก ด้วยเหตุนี้ วาดภาพ ในหัวข้อ "สำนวนสุภาษิตและคำพังเพยไทย" เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้นำสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยไทยเหล่านั้นมาประยุกต์และปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยงานนี้มีนักเรียนชั้นระดับประถมศึกษาต่างหยิบยกสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยออกมาสะท้อนผ่านงานศิลปะได้อย่างน่าสนใจ

 

 ตัวอย่างผลงานกิจกรรม สนุกกับภาพสีขั้นที่ 2 สีขั้นที่ 3

 ตัวอย่างผลงานกิจกรรมวาดภาพประกอบสุภาษิตไทย

             
   

 กิจกรรมที่ 4 ฝ่ามือโทนร้อนโทนเย็น

 กิจกรรมที่ 4 งานเปเปอร์มาเช่

กิจกรรม ฝ่ามือโทนร้อนโทนเย็น
ที่มากิจกรรม : ครูให้นักเรียนสร้างสรรค์ฝ่ามือโทนร้อนโทนเย็น โดยผ่านการเรียนรู้เรื่องวรรณะสี ค่อนข้างสำคัญในการเรียนศิลปะ เพราะสีแต่ละวรรณะให้อารมณ์ความรู้สึกต่างกัน โดยวรรณะสีร้อน (สีอุ่น) หรือ สีโทนร้อน คือสีที่ให้ความหมาย รื่นเริง สดชื่น ฉูดฉาด บาดอารมณ์ Warm Colors นับจากโทนสีเหลือง ชมพู แดง ส้ม ม่วง น้ำตาล สีเหล่านี้ให้ความหมายที่เร่าร้อน ก้าวร้าว มีอิทธิพลต่อการดึงดูดและกระตุ้นอารมณ์ได้ มากมายกว่าโทนสีอื่นๆ สีเหล่านี้จะใช้มากกับงานประเภท หัวหนังสือ นิตยสาร แคตตาล็อก ตลอดจนป้ายโฆษณาต่างๆซึ่งจะกระตุ้นความสนใจต่อผู้พบเห็นได้เร็ว ส่วนสีเย็น (Cool Colors) เริ่มจากสีเทา ฟ้า น้ำเงิน เขียว สีโทนนี้จัดอยู่ในสีโทนเย็น ให้ อารมณ์ความรู้สึก สงบ สะอาด เย็นสบาย

กิจกรรม งานเปเปอร์มาเช่
ที่มากิจกรรม : ครูให้นักเรียนสร้างสรรค์ เปเปอร์มาเช่ คือศิลปการนำ กระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาย่อยเป็นชิ้นเล็กๆ นำไปผสมกาว สร้างเป็นตุ๊กตา รูปทรงต่างๆ ตามจินตนาการ ซึ่งเป็นศิลปในการสร้างสรรค์กระดาษที่ไม่ใช้แล้วให้กลับมีคุณค่าขึ้นมาใหม่ เป้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า โดยคุณสมบัติของเปเปอร์มาเช่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

 ตัวอย่างผลงานกิจกรรม ฝ่ามือโทนร้อนโทนเย็น

 ตัวอย่างผลงานกิจกรรม งานเปเปอร์มาเช่

 

 

กิจกรรมที่ 5 สนุกกับงานปั้น

 กิจกรรมที่ 5 เกมบันไดงูรักเมืองไทย

กิจกรรม สนุกกับงานปั้น 1.ปั้นนูนต่ำ 2.ปั้นนูนสูง 3.ปั้นลอยตัว
ที่มากิจกรรม : ครูให้นักเรียนสร้างสรรค์งานปั้น 3 แบบ เพราะ งานปั้น หมายถึง  การนำเอาวัสดุอ่อนที่สามารถรวมกันได้ หรือแบ่งแยกออกจากันได้  เช่น  ดินเหนียว ดินน้ำมันขี้ผึ้ง มาตกแต่งทำเป็นรูปทรงต่าง ๆ ตามต้องการ โดยใช้วิธีขยำ บีบ นวด ตัด ขัด ขูด ปะ เป็นต้น ประเภทของงานปั้น งานปั้นแบ่งออกได้เป็น  3  ประเภท  คือ
1.งานปั้นแบบนูนต่ำ เป็นรูปปั้นที่มีแผ่นหลังรองรับ และภาพจะนูนสูงขึ้นมาจากพื้นเพียงเล็กน้อย  มองเห็นด้านหน้าได้เพียงด้านเดียว เช่น เหรียญต่าง ๆ พระเครื่องที่มีลักษณะเป็นเหรีญ  เป็นต้น
2.งานปั้นแบบนูนสูง เป็นรูปปั้นที่มีแผ่นหลังรองรับ คล้ายรูปปั้นนูนต่ำ แต่ภาพจะนูนสูงขึ้นมาจากพื้นรองรับมากกว่า และมีการลดหลั่นตามความเหมาะสม  เช่น  รูปประดับฝาผนัง เป็นต้น
3.งานปั้นแบบลอยตัวเป็นรูปปั้นที่สามารถมองเห็นได้ทุกด้านโดยรอบ มีลักษณะเป็นภาพ  3  มิติ ส่วนมากมักจะมีฐานเพื่อสามารถวางตั้งกับพื้นได้ เช่น รูปปั้นอนุสาวรีย์ต่าง รูปปั้นเครื่องใช้ต่างๆ เป็นต้น
กิจกรรม เกมบันไดงูรักเมืองไทย
ที่มากิจกรรม : ครูให้นักเรียนสร้างสรรค์เกมบันไดงู ในรูปแบบการผจญภัยในเมืองไทย โดยนักเรียนจะได้วางแผนออกแบบวาดภาพเกมบันไดงูและสร้างสรรค์ขึ้นอย่างเป็นระบบ Share on Tumblrเกมบันไดงู งูไต่บันได หรือที่ชาวต่างชาติเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Snake and Ladder นั้น เป็นบอร์ดเกมที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายตลอดมาอย่างยาวนาน ด้วยความง่ายต่อการเล่น และเหมาะกับการเป็นเกมที่สอนให้เด็กหรือผู้สนใจเล่นบอร์ดเกมเบื้องต้นให้เล่นได้อย่างเข้าใจง่าย ๆ โดยไม่มี รูปแบบการเล่นใด ๆ ซับซ้อนเลย ซึ่งวิธีการเล่นนั้นทุก ๆ คนก็รู้จักกันดีเพียงแค่ผลัดกันทอยลูกเต๋า จากนั้นก็เดินหน้าไปข้างหน้าตามช่อง หากเจอบันไดก็ให้ปีนขึ้นไป หรือหากเจอหัวงูก็ให้ลงมาช่องที่มีหางงูตัวนั้นอยู่ เกมจะดำเนินไปจนกระทั่งใครถึงเส้นชัย ซึ่งมักจะเป็นช่องที่ 100 ก่อนก็จะเป็นผู้ชนะ

 ตัวอย่างผลงานกิจกรรม สนุกกับงานปั้น

 ตัวอย่างผลงานกิจกรรม เกมบันไดงูรักเมืองไทย

       
              
       
   
   

 
ขอความกรุณาพูดจาด้วยถ้อยคำสุภาพนะคะ หากนักเรียนได้เข้ามาในเว็ปคิดส์ดี ขอความกรุณาช่วยรายงานตัวหน้ากระดานสนทนาเพื่อที่ครูจะได้ให้คะแนนพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาบทเรียนนอกเวลา

 
 
 

รวมผลงานดีเด่น The BEST of  Kids-dee ปี 2557

 ผลงานนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1


 ผลงานนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2

    
  กิจกรรมที่ 1 POP-UP เส้นสีสร้างชื่อฉันสุดสร้างสรรค์

  กิจกรรมที่ 1 วรรณะรูป

           กิจกรรมที่ 2 น่ารักกับการสร้างวงจรสีทางศิลปะ

     กิจกรรมที่ 2 พื้นผิวสร้างสรรค์

 กิจกรรมที่ 3 สนุกกับภาพสีขั้นที่ 2 สีขั้นที่ 3 

 กิจกรรมที่ 3 วาดภาพประกอบสุภาษิตไทย

          กิจกรรมที่ 4 ฝ่ามือโทนร้อนโทนเย็น

  กิจกรรมที่ 4 งานเปเปอร์มาเช่

 กิจกรรมที่ 5 สนุกกับงานปั้น

  กิจกรรมที่ 5 เกมบันไดงูรักเมืองไทย

   

              โปรดรอติดตามชมผลงานนักเรียน
                  

    เด็กๆกำลังศึกษาก่อนปฏิบัติจริงโปรดรอติดตามชมผลงานนักเรียน

  
      
   

 

 

            

 
 

##showf
ผลงานศิลปะของนักเรียนคนอื่นๆ สามารถเข้าชมได้ที่นี้คะคลิกe")##

 
 
 

คำอธิบาย
รายวิชา
คลังข้อสอบ
ศิลปะ
ผลการเรียน
วิชาศิลปะ
   
   
   
   

บรรยากาศวันเปิดตัวเว็ป
KIDS-DEE.COM
วันที่9/9/2552
โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์
คลิกชม

     
   
  

   


Search

 
เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัว
ทั้งหมดเพื่อหวังแค่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดผลงานและจินตนาการทางด้านศิลปะของเด็กๆที่ครูสอนตลอดจนใช้เป็นพื้นที่ในการเก็บผลงานดีๆที่อาจใช้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมจึงอยากขอเชิญเชิญทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ ช่วยติชมและให้แง่คิดดีๆเพื่อการปรับปรุงและเเก้ไขในจุดที่คิดว่ายังไม่ดีให้ดียิ่งๆขึ้นไป ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมค่ะ

เนื้อหาห้องเรียนศิลปะกลับทางได้จดลิขสิทธิ์ เป็นที่เรียบร้อย หากท่านสนใจสิ่งใดภายในเว็บไซต์ติดต่อคุณครูเฉลิมขวัญ สุปิงคลัดสามารถติชมผ่านแฟนเพจ ห้องเรียนศิลปะกลับทางได้ค่ะ คลิกเสนอะแนะ ติชมเว็บไซต์ 

หากต้องการร่วมกิจกรรมหรือสนับสนุนเว็ปคิดส์ดีดอทคอมท่านสามารถติดต่อเว็ปมาสเตอร์ที่เบอร์โทร 044-062-309 ค่ะ

 

แนวคิดและทฤษฎีศิลปศึกษา

เรียนรู้หลักการทัศนศิลป์
การสอนศิลปศึกษา
ศิลปศึกษาเชิงบูรณาการ
แนวคิดพหุศิลปศึกษา
พัฒนาการทางด้านศิลปะของเด็ก
การจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็ก
ศิลปะเด็กพิเศษ
ศิลปะเด็ก
การประเมินผลงานศิลปะ


หน่วยงานทางด้านศิลปศึกษา
สมาคมครูศิลปะประถมศึกษา
ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย
ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพมหานคร
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
สำนักพัฒนานวัตกรรม สพฐ.
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษา

สบายสไตล์ คิดส์ดีดอทคอม


 
       

วันออกอากาศ

แนวเพลง

สถานะ

วันจันทร์-วันอาทิตย์

เพลงฟังสบาย

รับสมัครดีเจ จัดรายการวิทยุ KIDS-DEE RADIO ในช่วงเวลาต่างๆ

จุดประสงค์ เพื่อฝึกทักษะการพูดของเด็กให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออก และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

โครงการอบรมดีเจประจำคิดส์ดีโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์วิทยุกว่า10 ปี

เอกสารการจัดรายการทางวิทยุออนไลน์คิดส์ดีเรดิโอ คลิก

 นายสมคิด รักษ์รอด

 ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์

 นางสาวเฉลิมขวัญ  สุปิงคลัด

เจ้าของเว็บไซต์และผู้จัดทำเว็บศิลปะเด็ก

 
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1211 คน
9178 คน
270903 คน
เริ่มเมื่อ 2009-08-27

  


 
 
เรื่องราวสัพเพเหระ ประสาเด็กอาร์ท
 
ภาพบรรยายกาศวันเปิดเว็ปไซด์คิดส์ดี
เรื่องผีๆ
เทคนิคดีๆที่นำมาฝาก คลิกอ่านที่นี่จ้า
ข่าวศิลปะและการออกแบบ คลิกอ่านที่นี่
จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่1 มกราคม 2553
บทความสาระน่ารู้ความเคลื่อนไหวของสังคม
รับวาดภาพโดยเด็กๆ สนใจคลิกเลยค่ะ
เรื่องของเด็กชายตั้ม
ดูอย่างภาพวาดประกอบหนังสือ ราคาถูกคุณภาพตามสั่งจ้า
สนใจติดต่ครูขวัญเลยค่ะ
 
   
 

   
Copyright (c) 2014 by kids-dee.com
Design by: Chalermkwan Supingkalad

Copyright (c) 2014 by kids-dee.com