www.kids-dee.com  

ค้นหาตัวตนของเรา ดึงศักยภาพที่มีออกมาให้ปรากฏ อัจฉริยะสร้างได้ ที่นาดาจินตคณิตสุรินทร์ เราฝึกสมาธิเด็กให้สมองพัฒนา ผลพลอยได้คือการคิดเลขเร็ว                                                                                                                                                                       
  

Welcome to Website Kids-Dee.Com .....
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์ศิลปะเด็ก www.kids-dee.com เว็บศิลปะเด็กสุดสร้างสรรค์ เน้นกระบวนการเรียนศิลปะในแนวคิดที่ว่า "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" ตามที่ ไอน์สไตน์ได้กล่าวไว้ ผู้เรียนจะได้พบกับกิจกรรมสนุกๆและสร้างสรรค์ตามหลักห้องเรียนศิลปะกลับทาง


            สวัสดีค่ะ ตอนนี้คุณครูขวัญก็ได้เปลี่ยนสายงานไปอยู่ในสายงานผู้บริหารสถานศึกษา  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ในส่วนของเนื้อหาการเรียนศิลปะคุณครูยังเก็บเนื้อหาเว็บไว้ค่ะ  เพื่อเป็นวิทยาทานกับครูและนักเรียนที่สนใจ  มีเนื้อหาการเรียนศิลปะสำหรับการเรียนศิลปะที่เป็นตัวอย่างเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเปิดให้นักเรียนสามารถกดเข้าศึกษา โดยเอกสารสำคัญก็คือ ใบงานผังการเรียนรู้  และสามารถดาวน์โหลดผังใบงานเพื่อเขียนตอบได้เลยค่ะ คลิกดาวน์โหลดผังใบงาน ครูก็หวังว่านักเรียนจะเข้ามาศึกษาบทเรียนศิลปะก่อนเรียนนะคะ ยังไงห้องเรียนศิลปะกลับทางยินดีต้อนรับทุกคนค่ะ กิจกรรมศิลปะของเราเน้นการคิดจินตนาการเหมือนเดิม ชิ้นงานแต่ละชิ้นนักเรียนจะได้ประโยชน์ทั้งการฝึกการคิดที่ลึกซึ้งและฝึกทักษะทางศิลปะ ซึ่งช่วงเวลาว่างนักเรียนสามารถศึกษาบทเรียนศิลปะอื่นๆที่ครูและนักเรียนได้สร้างสรรค์ขึ้นมา ผ่านรูปแบบสือวิดีทัศน์ออนไลน์ผ่าน Youtube 
              นักเรียนสามารถกด Like แฟนเพจ ห้องเรียนศิลปะกลับทาง 
คลิกชม ภายในจะบอกกิจกรรมที่นักเรียนต้องเรียนในแต่ละสัปดาห์ พร้อมสื่อวิดีทัศน์ที่นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาก่อนล่วงหน้า พยายามสร้างช่องทางบนโลกออนไลน์ เพื่อนักเรียนจะได้สะดวกในการเรียนของเราให้มากที่สุดค่ะ ท้ายสุดครูก็ขอฝากนักเรียนที่น่ารักสนุกกับการเรียนวิชาทัศนศิลป์นะคะ
          

 ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนศิลปะกลับทาง     
ครูขวัญ  เฉลิมขวัญ สุปิงคลัด     กด Like เฟสบุ๊คห้องเรียนศิลปะกลับทาง คลิกชม 
 

 

 เผยแพร่ ชุดนวัตกรรม ชุดฝึกทักษะสาระทัศนศิลป์ ประกอบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนศิลปะกลับทาง 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ศ15101  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง พื้นฐานงานศิลป์  จำนวน 12  ชุด  
จัดทำ โดย คุณครูเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด ครูชำนาญการ โรงเรียนเมืองสุรินทร์

 
  


 

  
 
 เนื้อหากิจกรรมศิลปะภาคเรียนที่ 1  เนื้อหากิจกรรมศิลปะภาคเรียนที่ 2 

 เนื้อหาบทเรียนหน่วยที่ 1-3คลิกอ่าน

  เนื้อหาบทเรียนหน่วยที่ 1-3คลิกอ่าน

 กิจกรรมในภาคเรียนนี้ 
ชุดที่ 1    เรื่อง   สนุกกับทัศนธาตุ
ชุดที่ 2    เรื่อง   เส้นสายลายจุด
ชุดที่ 3    เรื่อง   น้ำหนักแสงเงาหรรษา  คลิก
ชุดที่ 4    เรื่อง   แสงและรูปทรงวัตถุมหัศจรรย์                                
ชุดที่ 5    เรื่อง   รูปร่างรูปทรงมหัศจรรย์
ชุดที่ 6    เรื่อง   เทคนิคสีต่างๆแสนสนุก      

 กิจกรรมในภาคเรียนนี้
ชุดที่ 7   เรื่อง   พื้นผิวสร้างสรรค์                                              
ชุดที่ 8   เรื่อง   สีสันกับงานศิลป์
ชุดที่ 9   เรื่อง   การสร้างวงจรสีทางศิลปะ
ชุดที่ 10 เรื่อง   สนุกกับภาพสีขั้นที่2 สีขั้นที่ 3
ชุดที่ 11 เรื่อง   ฝ่ามือวรรณะร้อนเย็น                                          
ชุดที่ 12  เรื่อง   องค์ประกอบศิลป์สุดหรรษา 

 กิจกรรมที่ 1 สนุกกับทัศนธาตุ

 กิจกรรมที่  7  พื้นผิวสร้างสรรค์ 

จุดประสงค์ : นักเรียนเข้าใจในการสร้างงานศิลปะผ่านทัศนธาตุ
สาระสำคัญ :
การเรียนรู้เรื่องทัศนศิลป์ พื้นฐานในการเรียนก็คือเรื่อง เส้น ความหมายของเส้น อารมณ์ของเส้น กิจกรรมนี้ให้นักเรียนใช้ทัศนธาตุทั้งจุดเส้นสีแสงเงารูปร่างรูปทรงพื้นผิวต่างๆ ไม่น้อยกว่า 7 ชนิดนำมาขีดเขียนสร้างภาพอย่างสร้างสรรค์
คำถามจากครู : ทัศนธาตุ หมายถึงอะไร
สารสนเทศในการเข้าสืบค้น :
www.google.com, www.kids-dee.com อื่นๆ
หลักฐานความรู้ : ผลงานศิลปะ
การสื่อสาร : สนทนาผ่านทางแฟนเพจ facebook ห้องเรียนศิลปะกลับทาง  , 
www.kids-dee.com 
การตอบแทนสังคม : แสดงผลงานนักเรียนผ่าน แฟนเพจ Facebook ห้องเรียนศิลปะกลับทาง ,
www.youtube.com

จุดประสงค์ : นักเรียนเข้าใจในการนำพื้นผิวมาสร้างสรรค์ให้เป็นภาพศิลปะได้
สาระสำคัญ : 
พื้นผิว เป็นส่วนประกอบ (Element) ที่สำคัญของศิลปะอันหนึ่ง ที่ถูกนำ มาใช้สร้างสรรค์ทัศนศิลป์ เพราะ พื้นผิวสามารถก่อให้เกิดปฎิกิริยาทาง ด้านความรู้สึก รับรู้ได้ด้วยสัมผัสทางตา และทางกาย หน้าที่ของนักออกแบบ และศิลปินคือ การนำเอาพื้นผิวลักษณะ ต่าง ๆ มาใช้เพื่อสร้างสรรค์ ความงาม และประโยชน์ใช้สอย
คำถามจากครู : พื้นผิว หมายถึงอะไร
สารสนเทศในการเข้าสืบค้น :
www.google.com, www.kids-dee.com อื่นๆ
หลักฐานความรู้ : ผลงานศิลปะ
การสื่อสาร : สนทนาผ่านทางแฟนเพจ facebook ห้องเรียนศิลปะกลับทาง  , 
www.kids-dee.com 
การตอบแทนสังคม : แสดงผลงานนักเรียนผ่าน แฟนเพจ Facebook ห้องเรียนศิลปะกลับทาง ,
www.youtube.com

 ตัวอย่างผลงานกิจกรรม

 ตัวอย่างผลงานกิจกรรม

      
   

 กิจกรรมที่ 2 เส้นสายลายจุด 

 กิจกรรมที่  8  สีสันกับงานศิลป์

จุดประสงค์ : นักเรียนเข้าใจการใช้เส้นและจุดมาสร้างสรรค์ชื่อของตัวเอง
สาระสำคัญ:
พื้นฐานของทัศนธาตุคือจุด การที่เรานำจุดมาเรียงต่อกันจะเกิดเส้นครูให้นักเรียนสร้างชื่อของตัวเองและใช้เส้นและจุดมาแต่งเติมให้สวยงาม
คำถามจากครู : จุดและเส้นมีความสัมพันธ์อย่างไร
สารสนเทศในการเข้าสืบค้น :
www.google.com, www.kids-dee.com อื่นๆ
หลักฐานความรู้ : ผลงานศิลปะ
การสื่อสาร : สนทนาผ่านทางแฟนเพจ facebook ห้องเรียนศิลปะกลับทาง  , 
www.kids-dee.com 
การตอบแทนสังคม : แสดงผลงานนักเรียนผ่าน แฟนเพจ Facebook ห้องเรียนศิลปะกลับทาง ,
www.youtube.com

จุดประสงค์ : นักเรียนเข้าใจเห็นประโยชน์ของสีที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะ
สาระสำคัญ:
สีส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ จินตนาการ การสื่อความหมาย และความสุขสำราญใจในชีวิตประจำวันมาช้านานแล้ว ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า สี มีอิทธิพลต่อมนุษย์เราเป็นอย่างสูง และมนุษย์ก็ใช้ประโยชน์ จากสีอย่าง เอนกอนันต์ ในการสร้างสรรค์ สิ่งต่างๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
คำถามจากครู : สีสันเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างไร
สารสนเทศในการเข้าสืบค้น :
www.google.com, www.kids-dee.com อื่นๆ
หลักฐานความรู้ : ผลงานศิลปะ
การสื่อสาร : สนทนาผ่านทางแฟนเพจ facebook ห้องเรียนศิลปะกลับทาง  , 
www.kids-dee.com 
การตอบแทนสังคม : แสดงผลงานนักเรียนผ่าน แฟนเพจ Facebook ห้องเรียนศิลปะกลับทาง ,
www.youtube.com

 ตัวอย่างผลงานกิจกรรม

 ตัวอย่างผลงานกิจกรรม

   กิจกรรมที่  3  น้ำหนักแสงเงาหรรษา

 กิจกรรมที่  9   การสร้างวงจรสีทางศิลปะ

จุดประสงค์ : นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักแสงเงา
สาระสำคัญ :
น้ำหนัก (Value )หมายถึง ความอ่อนแก่ของสี หรือแสงเงาที่นำมาใช้ในการเขียนภาพ น้ำหนักทำให้รูปทรงมีปริมาตร  และให้ระยะแก่ภาพ  แสงเงา เป็นส่วนประกอบหนึ่งในทัศนธาตุ แสงเงาหมายถึง ส่วนหนึ่งของธาตุที่ช่วยในการมองเห็นหรือส่วนประกอบต่างๆ

คำถามจากครู :
น้ำหนัก(ทางศิลปะ) หมายถึง อะไร, น้ำหนัก(ทางศิลปะ)
มีประโยชน์อย่างไร 

สารสนเทศในการเข้าสืบค้น :
www.google.com, www.kids-dee.com อื่นๆ
หลักฐานความรู้ :
ผลงานศิลปะ
การสื่อสาร : สนทนาผ่านทางแฟนเพจ facebook ห้องเรียนศิลปะกลับทาง  , 
www.kids-dee.com 
การตอบแทนสังคม : แสดงผลงานนักเรียนผ่าน แฟนเพจ Facebook ห้องเรียนศิลปะกลับทาง ,
www.youtube.com

จุดประสงค์ : นักเรียนเข้าใจการนำวงจรสีทางศิลปะมาสร้างงานศิลปะ
สาระสำคัญ :
สีส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ จินตนาการ การสื่อความหมาย และความสุขสำราญใจในชีวิตประจำวันมาช้านานแล้ว ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า สี มีอิทธิพลต่อมนุษย์เราเป็นอย่างสูง และมนุษย์ก็ใช้ประโยชน์ จากสีอย่าง เอนกอนันต์ ในการสร้างสรรค์ สิ่งต่างๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
คำถามจากครู : วงจรสีเกี่ยวข้องกับการสร้างงานศิลปะอย่างไร
สารสนเทศในการเข้าสืบค้น :
www.google.com, www.kids-dee.com อื่นๆ
หลักฐานความรู้ :
ผลงานศิลปะ
การสื่อสาร : สนทนาผ่านทางแฟนเพจ facebook ห้องเรียนศิลปะกลับทาง  , 
www.kids-dee.com 
การตอบแทนสังคม : แสดงผลงานนักเรียนผ่าน แฟนเพจ Facebook ห้องเรียนศิลปะกลับทาง ,
www.youtube.com

 ตัวอย่างผลงานกิจกรรม

 ตัวอย่างผลงานกิจกรรม      

 

 กิจกรรมที่ 4 แสงและรูปทรงวัตถุมหัศจรรย์ 

 กิจกรรมที่  10  สนุกกับภาพสีขั้นที่2 สีขั้นที่ 3 

จุดประสงค์ : นักเรียนเข้าใจการเกิดแสงและแสงทำให้เห็นรูปทรงวัตถุ
สาระสำคัญ :
แสงและรูปทรงมหัศจรรย์ แสงเงาอาศัยหลักการตกกระทบของแสง ก่อให้เกิดการมองเห็นสีของวัตถุ การมองเห็นรูปทรงต่างๆที่อยู่รอบตัว เป็นการสังเกตแสงและเงาในสิ่งแวดล้อม  จะช่วยให้การเขียนภาพแสงและเงาให้มีความถูกต้องตามความเป็นจริงได้  
คำถามจากครู : แสงหมายถึงอะไร
สารสนเทศในการเข้าสืบค้น :
www.google.com, www.kids-dee.com อื่นๆ
หลักฐานความรู้ : ผลงานศิลปะ
การสื่อสาร : สนทนาผ่านทางแฟนเพจ facebook ห้องเรียนศิลปะกลับทาง  , 
www.kids-dee.com 
การตอบแทนสังคม : แสดงผลงานนักเรียนผ่าน แฟนเพจ Facebook ห้องเรียนศิลปะกลับทาง ,
www.youtube.com

จุดประสงค์ : นักเรียนเข้าใจการนำไปใช้ของสีขั้นที่2และสีขั้นที่3ที่มีผลในชีวิตประจำวัน
สาระสำคัญ:
สีส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ จินตนาการ การสื่อความหมาย และความสุขสำราญใจในชีวิตประจำวันมาช้านานแล้ว ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า สี มีอิทธิพลต่อมนุษย์เราเป็นอย่างสูง และมนุษย์ก็ใช้ประโยชน์ จากสีอย่าง เอนกอนันต์ ในการสร้างสรรค์ สิ่งต่างๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
คำถามจากครู : สีขั้นที่2และสีขั้นที่3เกี่ยวข้องกับงานศิลปะอย่างไร
สารสนเทศในการเข้าสืบค้น :
www.google.com, www.kids-dee.com อื่นๆ
หลักฐานความรู้ : ผลงานศิลปะ
การสื่อสาร : สนทนาผ่านทางแฟนเพจ facebook ห้องเรียนศิลปะกลับทาง  , 
www.kids-dee.com 
การตอบแทนสังคม : แสดงผลงานนักเรียนผ่าน แฟนเพจ Facebook ห้องเรียนศิลปะกลับทาง ,
www.youtube.com

 ตัวอย่างผลงานกิจกรรม

 ตัวอย่างผลงานกิจกรรม


  

กิจกรรมที่  5 รูปร่างรูปทรงมหัศจรรย์ 

 กิจกรรมที่  11  ฝ่ามือวรรณะสีร้อนวรรณะสีเย็น  

จุดประสงค์ : นักเรียนมีความเข้าใจในรูปร่างรูปทรง
สาระสำคัญ :
รูปร่างรูปทรงเป็นส่วนหนึ่งของทัศนธาตุ ส่วนประกอบของรูปทรงสร้างเป็นงานศิลปะได้ในหลายรูปแบบ ให้ความรู้สึกในการมองเห็นที่แตกต่างกันไป รูปทรงสามารถสร้างความรู้สึกและอารมณ์ต่าง ๆ ให้กับคนดู จึงเป็นความรู้พื้นฐาน รูปทรงเป็นโครงสร้างของหลายสิ่งหลายอย่างรอบๆตัวเรา พื้นฐานของรูปทรงเริ่มต้นจากรูปร่าง
คำถามจากครู : รูปร่างรูปทรงหมายถึงอะไร
สารสนเทศในการเข้าสืบค้น :
www.google.com, www.kids-dee.com อื่นๆ
หลักฐานความรู้ :
ผลงานศิลปะ
การสื่อสาร : สนทนาผ่านทางแฟนเพจ facebook ห้องเรียนศิลปะกลับทาง  , 
www.kids-dee.com 
การตอบแทนสังคม : แสดงผลงานนักเรียนผ่าน แฟนเพจ Facebook ห้องเรียนศิลปะกลับทาง ,
www.youtube.com
จุดประสงค์ : นักเรียนมีความเข้าใจในวรรณะสีร้อน วรรณะสีเย็น
สาระสำคัญ :
วรรณะสีส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ จินตนาการ การสื่อความหมาย และความสุขสำราญใจในชีวิตประจำวันมาช้านานแล้ว ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า วรรณะสี มีอิทธิพลต่อมนุษย์เราเป็นอย่างสูง และมนุษย์ก็ใช้ประโยชน์ จากสีอย่าง เอนกอนันต์ ในการสร้างสรรค์ สิ่งต่างๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
คำถามจากครู :
วรรณะสีหมายถึงอะไร
สารสนเทศในการเข้าสืบค้น :
www.google.com, www.kids-dee.com อื่นๆ
หลักฐานความรู้ :
ผลงานศิลปะ
การสื่อสาร : สนทนาผ่านทางแฟนเพจ facebook ห้องเรียนศิลปะกลับทาง  , 
www.kids-dee.com 
การตอบแทนสังคม : แสดงผลงานนักเรียนผ่าน แฟนเพจ Facebook ห้องเรียนศิลปะกลับทาง ,
www.youtube.com

 ตัวอย่างผลงานกิจกรรม

 ตัวอย่างผลงานกิจกรรม

  

  

 กิจกรรมที่ 6 เทคนิคสีต่างๆแสนสนุก  

                    กิจกรรมที่ 12 องค์ประกอบศิลป์สุดหรรษา  
จุดประสงค์ : นักเรียนเข้าใจการใช้เทคนิคสีแบบต่างๆที่สามารถสร้างสรรค์ออกมาให้เป็นภาพที่สร้างสรรค์สวยงามได้
สาระสำคัญ :
นอกจากการวาดภาพระบายสีแบบปกติ การใช้เทคนิคการเล่นสีชนิดต่างๆ เพื่อให้การสร้างสรรค์งานศิลปะมีความแปลกใหม่ สร้างสรรค์น่าสนใจ ในเทคนิคต่างๆในการเล่นสีมีตั้งแต่ การเป่าสี พับสี ขูดสี ดีดสีและอื่นๆอีกมากมายกิจกรรมนี้ครูให้นักเรียนนำความรู้เรื่องเทคนิคการเล่นสีมาสร้างสรรค์ผลงาน  เลือกใช้เทคนิคการเล่นสีมาอย่างน้อยมาหนึ่งเทคนิค
คำถามจากครู :
เทคนิคสีหมายถึงอะไร
สารสนเทศในการเข้าสืบค้น :
www.google.com, www.kids-dee.com อื่นๆ
หลักฐานความรู้ :
ผลงานศิลปะ
การสื่อสาร : สนทนาผ่านทางแฟนเพจ facebook ห้องเรียนศิลปะกลับทาง  , 
www.kids-dee.com 
การตอบแทนสังคม : แสดงผลงานนักเรียนผ่าน แฟนเพจ Facebook ห้องเรียนศิลปะกลับทาง ,
www.youtube.com
 

จุดประสงค์ : นักเรียนเข้าใจในการจัดองค์ประกอบภาพได้ถูกต้อง
สาระสำคัญ : 
การเรียนรู้เรื่องหลักหลักองค์ประกอบศิลป์มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการสร้างสรรค์งานศิลป์  หลักองค์ประกอบศิลป์ที่นำมาใช้ในการจัดภาพ หมายถึง หลักการจัดภาพ หรือการนำองค์ประกอบต่างๆของศิลปะ  มาจัดประสานสัมพันธ์กันเพื่อให้เกิดคุณค่าทางความงาม กิจกรรมนี้ครูผู้สอนให้นักเรียนนำความรู้เรื่องหลักองค์ประกอบศิลป์ใช้ในการจัดองค์ประกอบผลไม้อย่างง่ายตามจินตนาการ
คำถามจากครู :
การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ หมายถึงอะไร
สารสนเทศในการเข้าสืบค้น :
www.google.com, www.kids-dee.com อื่นๆ
หลักฐานความรู้ :
ผลงานศิลปะ
การสื่อสาร : สนทนาผ่านทางแฟนเพจ facebook ห้องเรียนศิลปะกลับทาง  , 
www.kids-dee.com 
การตอบแทนสังคม : แสดงผลงานนักเรียนผ่าน แฟนเพจ Facebook ห้องเรียนศิลปะกลับทาง ,
www.youtube.com

 ตัวอย่างผลงานกิจกรรม

 

 ตัวอย่างผลงานกิจกรรม

         
       
   
   

 
ขอความกรุณาพูดจาด้วยถ้อยคำสุภาพนะคะ หากนักเรียนได้เข้ามาในเว็ปคิดส์ดี ขอความกรุณาช่วยรายงานตัวหน้ากระดานสนทนาเพื่อที่ครูจะได้ให้คะแนนพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาบทเรียนนอกเวลา

 
 
 
 

รวมผลงานดีเด่น The BEST of  Kids-dee.com

 ผลงานนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1
 ผลงานนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2

    

 ผลงานดีเด่น 

ภาคเรียนที่ 1


ผลงานดีเด่น  

ภาคเรียนที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

              ผลงานนักเรียนกิจกรรมเทอม 1 
           

   ผลงานนักเรียนกิจกรรมเทอม 2

  
      
   

 

  ที่มาของภาพประกอบบางส่วนจาก...http://google.co.th
 

##showf
ผลงานศิลปะของนักเรียนปี2552-2555สามารถเข้าชมได้ที่นี้คะคลิกe")##

 
 
 


คำอธิบาย
รายวิชาศิลปะ
แบบทดสอบ
วิชาศิลปะผลการเรียน
วิชาศิลปะ


   
 
 
   

 ขอบคุณนางแบบประจำเว็บ น้องลูกเมย์ ลูกแมว

 
   
ปรึกษาการเรียนศิลปะกลับทางง่ายๆผ่านLINE

 
   

บรรยากาศวันเปิดตัวเว็ป
KIDS-DEE.COM
วันที่9/9/2552
โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์
คลิกชม

     
   
  

   


Search

 
เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัว
ทั้งหมดเพื่อหวังแค่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดผลงานและจินตนาการทางด้านศิลปะของเด็กๆที่ครูสอนตลอดจนใช้เป็นพื้นที่ในการเก็บผลงานดีๆที่อาจใช้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมจึงอยากขอเชิญเชิญทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ ช่วยติชมและให้แง่คิดดีๆเพื่อการปรับปรุงและเเก้ไขในจุดที่คิดว่ายังไม่ดีให้ดียิ่งๆขึ้นไป ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมค่ะ

เนื้อหาห้องเรียนศิลปะกลับทางได้จดลิขสิทธิ์ เป็นที่เรียบร้อย หากท่านสนใจสิ่งใดภายในเว็บไซต์ติดต่อคุณครูเฉลิมขวัญ สุปิงคลัดสามารถติชมผ่านแฟนเพจ ห้องเรียนศิลปะกลับทางได้ค่ะ คลิกเสนอะแนะ ติชมเว็บไซต์ 

หากต้องการร่วมกิจกรรมหรือสนับสนุนเว็ปคิดส์ดีดอทคอมท่านสามารถติดต่อเว็ปมาสเตอร์ที่เบอร์โทร 044-062-309 ค่ะ

 

แนวคิดและทฤษฎีศิลปศึกษา

เรียนรู้หลักการทัศนศิลป์
การสอนศิลปศึกษา
ศิลปศึกษาเชิงบูรณาการ
แนวคิดพหุศิลปศึกษา
พัฒนาการทางด้านศิลปะของเด็ก
การจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็ก
ศิลปะเด็กพิเศษ
ศิลปะเด็ก
การประเมินผลงานศิลปะ


หน่วยงานทางด้านศิลปศึกษา
สมาคมครูศิลปะประถมศึกษา
ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย
ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพมหานคร
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
สำนักพัฒนานวัตกรรม สพฐ.
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษา

สบายสไตล์ คิดส์ดีดอทคอม


วันออกอากาศ

แนวเพลง

สถานะ

วันจันทร์-วันอาทิตย์

เพลงฟังสบาย

รับสมัครดีเจ จัดรายการวิทยุ KIDS-DEE RADIO ในช่วงเวลาต่างๆ

จุดประสงค์ เพื่อฝึกทักษะการพูดของเด็กให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออก และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

โครงการอบรมดีเจประจำคิดส์ดีโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์วิทยุกว่า10 ปี

เอกสารการจัดรายการทางวิทยุออนไลน์คิดส์ดีเรดิโอ คลิก

 นายพงษ์ศักดิ์  อินทรามะ

 ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์

 นางสาวเฉลิมขวัญ  สุปิงคลัด

เจ้าของเว็บไซต์และผู้จัดทำเว็บศิลปะเด็ก

 
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
974 คน
7457 คน
269182 คน
เริ่มเมื่อ 2009-08-27

 

เรียนรู้กลับทางง่ายๆ ผ่านสื่อต่างๆแค่ สแกน QR Code

  

 
 
เรื่องราวสัพเพเหระ ประสาเด็กอาร์ท
 
ภาพบรรยายกาศวันเปิดเว็ปไซด์คิดส์ดี
เรื่องผีๆ
เทคนิคดีๆที่นำมาฝาก คลิกอ่านที่นี่จ้า
ข่าวศิลปะและการออกแบบ คลิกอ่านที่นี่
จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่1 มกราคม 2553
บทความสาระน่ารู้ความเคลื่อนไหวของสังคม
รับวาดภาพโดยเด็กๆ สนใจคลิกเลยค่ะ
เรื่องของเด็กชายตั้ม
ดูอย่างภาพวาดประกอบหนังสือ ราคาถูกคุณภาพตามสั่งจ้า
สนใจติดต่ครูขวัญเลยค่ะ
 
   
 


   
Copyright (c) 2014 by kids-dee.com
Design by: Chalermkwan Supingkalad


Copyright (c) 2014 by kids-dee.com