ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์คิดส์ดีดอทคอม เว็ปแสดงผลงานศิลปะเด็กโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ผู้พัฒนาเว็ปไซต์www.kids-dee.com คือคุณครูเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด มุ่งหวังเพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดผลงานศิลปะเด็กที่สร้างสรรค์และสวยงาม เพื่อให้คนทั่วไปได้รับรู้ถึงความคิดเหนือขีดจำกัดของเด็กทุกคนคะ...หวังว่าทุกคนจะมีความสุขที่ได้เห็นผลงานของเ็ด็กๆนะคะ                                                                                                                                                                       
  • บทนำ

บทนำ

1.  ขุนเขายะเยือกเมฆหมอกปกคลุม อาทิตย์ทอแสง เสียงหวิดหวิวของสายลมเมื่อกระทบกับใบสน   สกุลพันธ์แห่งสกุณาทั้งหลายส่งเสียงร้องขับขานรับช่วงกันเป็นทอดๆ ดีใจกับวันใหม่ที่มีมาถึงบ้างโผบินสู่ฟากฟ้าส่งเสียงระริก ระรี้กระเช้าเหย้าแย่ตามสัญชาติญาณแห่งมิตรไมตรี ผู้คนหลากหลายมุ่งทะยานไปที่ทิศเบื้องหน้าเพื่อดูดดื่มกับบรรยากาศยามรุ่งอรุณ (คเณศ.2531)
                2. เสียงดนตรีทำนองอ่อนหวานผสานกับเนื้อร้องที่ผู้ประพันธ์บรรจุลงไปในท่วงทำนองพรรณนาถึงความสวยงามของธรรมชาติ ยั่วยุให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกเคลิบเคลิ้มในจินตภาพ เพื่อสำนึกถึงคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ ที่สามารถเอื้ออาทรให้กับทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ด้วยกัน หรือธรรมชาติให้คงอยู่และสลายไปตามกฎเกณฑ์ของวิถี (คเณศ.2531)
                3. เคลื่อนทะเลชัดเข้าหาฝั่งกระทบโขดหินเคลื่อนกระเซ็นเป็นละออง อาทิตย์ทอแสงอันอ่อนล้ายามสนธยาอำลาฟากฟ้าลู่พื้นทะเลกว้าง เงาแห่งสุริยาผสมกับละอองคลื่น และเห็นสีสันที่เกิดใหม่บนท้องทะเล (คเณศ. 2531)
                4. อังคาร กัลยาณพงศ์ กวีซีไรต์ได้พรรณนาถึงชีวิตในบทกวีชุด ดินทราย ชีวิต และอมตะศิลป์ช่วงหนึ่ง ความว่า ชีวิตหนึ่งครู่น้อย จมดิน ยืนอยู่แต่วิเศษศิลป์ เท่านั้นถวายใจแด่โลกถวิล แสวงยิ่ง สิ่งค่าอมตะปั้น แก่นหล้าเลอสรวงฯ

ประติมากรรมขลุ่ยทิพย์ ผลงานของอาจารย์เขียน ยิ้มศิริ เป็นประติมากรรมชิ้นเยี่ยม ซึ่งเห็นได้จากบุคคลิกลักษณะของนักเป่าขลุ่ย ในขณะบรรเลงตามจังหวะและท่วงทำนองของเพลงขลุ่ย จากลีลาและบุคลิกที่เกิดขึ้น จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ผลักดันให้ศิลปินได้สร้างสรรค์จากแรงประทับใจออกมา โดยวิธีทางประติมากรรม จนเป็นที่ยกย่องแก่คนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ เมื่อได้สัมผัสกับผลงานของศิลปิน ประติมากรรมที่อ่อนช้อยงดงามผสมกลมกลืนกันกับจินตนากรเสียงขลุ่ยทิพย์สะกดเป็นมนต์ขลังแก่ผู้ชมงานประติมากรรมให้หวนคำนึงถึงลมแผ่ว ที่บรรเลงจากลำไม้ของนักขลุ่ยสยามประเทศ และผลงานของประติมากรผู้ลุ่มลึกในทักษะและท้วงท่าของการบรรเลงเพลงขลุ่ยภาพราตรีประดับดาว (STARRY NIGHT) ผลงานของศิลปิน VAN GOGH ที่ถ่ายทอดออกมาให้ปรากฏเป็นบรรยากาศของโลกในยามค่ำ ที่มีแสงดาวระยิบระยับ และความสว่างไสวของพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว ที่หมุนเวียนในบรรยากาศ อันเป็นธรรมชาติในจักรวาล สะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศ ของความสันโดษและสิ้นหวังอันเป็นลักษณะแท้จริงของบุคลิกลักษณะตลอดจนวิถีชีวิตของ VAN GOGH ด้วยลีลาที่ตวัดหมุนวนของเส้นที่แปรงทำให้เกิดความรู้สึก เคลื่อนไหวรุนแรงดุดันและความเศร้าสลดที่บังเกิดขึ้นในตัวของเขาเอง
จากตัวอย่างของบทกวีที่พรรณนาความงามของธรรมชาติที่กล่าวมา ผู้เขียนมีความปรารถนาที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างที่พอสังเกตได้อยู่เพียงสองส่วนส่วนที่หนึ่ง คือ ปรากฏการณ์ที่ปรากฏขึ้นเอง โดยที่มนุษย์ไม่ได้คิดค้นแต่งแต้มให้ปรากฏ เรียกได้ว่าเป็นธรรมชาติส่วนที่สอง เป็นผลงานที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ เป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นมาจากประสบการณ์สิ่งแวดล้อม ด้วยเทคนิควิธีการต่างๆ ตามแบบฉบับเฉพาะตนโดยขบวนการทางศิลปะ ตามรูปแบบประทับใจของศิลปะโดยเฉพาะ เช่น บทเพลง ดนตรี บทกวี ประติมากรรม จิตรกรรมและงานสถาปัตยกรรมที่ได้ยกตัวอย่างข้างต้น เรียกว่า งานศิลปะ

http://vdo.kku.ac.th/mediacenter/mediacenter-uploads/libs/html/1033/a2.htm

คลิก  

Copyright (c) 2014 by kids-dee.com