www.kids-dee.com  

ค้นหาตัวตนของเรา ดึงศักยภาพที่มีออกมาให้ปรากฏ อัจฉริยะสร้างได้ ที่นาดาจินตคณิตสุรินทร์ เราฝึกสมาธิเด็กให้สมองพัฒนา ผลพลอยได้คือการคิดเลขเร็ว                                                                                                                                                                       

ภาพบรรยากาศงานทำบุญถวายผ้าป่าสามัคคีที่วัดศรีอุดม ตำบลพังทุย อำภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่1 มกราคม 2553

งานบุญผ้าป่าที่จัดขึ้นอย่างเรียบงาย ไม่มีการต้อนรับที่ยิ่งใหญ่ ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ เพราะเราทำข้าวปลา อาหารไปถวายพระ และรับประทานกันเอง เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้ร่วมทำบุญครั้งนี้ได้ทำการถวายเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาตามความตั้งใจของทุกคนเป็นที่เรียบร้อย

ภาพบรรยากาศการบริจาคเสื้อผ้าที่มือสอง ที่ได้ขอรับบริจาคจากทุกๆท่าน จะเห็นได้ว่ามีเสื้อผ้าอย่างมากมาย หลังจากที่เปิดให้รับบริจาคกัน เพียงไม่นานเสื้อผ้าก็หายเกลี้ยงอย่างไม่น่าเชื่อ แสดงให้เห็นว่ายังมีความต้องการอีกมากจากคนที่ขาดแคลน น่าดีใจ ที่วันนี้เสื้อผ้าเก่าของเรา ได้ไปห่อหุ้มร่างกายและคลายหนาวให้กับลุงป้า น้าอาและเด็กๆที่ขาดแคลน

ขออนุโมทนาบุญกุศลครั้งนี้ให้แก่ทุกๆท่านตลอดจนเจ้ากรรมนายเวร ขอให้ทุกๆท่านที่ร่วมบริจาคครั้งนี้ประสบแต่ความสุขตลอดปีใหม่นี้และตลอดไป


Copyright (c) 2014 by kids-dee.com