ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์คิดส์ดีดอทคอม เว็ปแสดงผลงานศิลปะเด็กโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ผู้พัฒนาเว็ปไซต์www.kids-dee.com คือคุณครูเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด มุ่งหวังเพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดผลงานศิลปะเด็กที่สร้างสรรค์และสวยงาม เพื่อให้คนทั่วไปได้รับรู้ถึงความคิดเหนือขีดจำกัดของเด็กทุกคนคะ...หวังว่าทุกคนจะมีความสุขที่ได้เห็นผลงานของเ็ด็กๆนะคะ                                                                                                                                                                       

 

 

การวาดภาพลายเส้น

การวาดภาพภาพลายเส้น

                การวาดเส้น หมายถึงการใช้วัสดุสำเร็จรูปเช่นดินสอดำ ปากกา สร้างสรรค์งานให้เกิดลายเส้นหรือภาพแรเงา โดยเน้นความงามของเส้นและแสงเงาเป็นสำคัญ

รูปแบบการเขียนภาพมี ดังนี้

1.  การเขียนภาพแบบเหมือนจริง  หมายถึงการเขียนภาพตามสายตามองเห็นให้เหมือนแบบ เหมือนของจริง ทั้งรูปทรง สีสันและแสงเงา

2.  การเขียนภาพแบบตัดทอน หมายถึงการเขียนภาพตัดทอนรูปทรง สี แสงเงา ให้เหลือบางส่วนที่สำคัญไว้  เพื่อให้เกิดความงามและสื่อความหมายเข้าใจง่ายและรวดเร็วในการสร้างงาน

3.  การเขียนภาพตามความรู้สึก  หมายถึงการเขียนภาพที่ไม่มีรูปร่างรูปทรงที่เหมือนจริง แต่แสดงความรู้สึกให้ปรากฏในผลงาน เช่นความตื่นเต้น ความกลมกลืน  ความขัดแย้ง  ความน่ากลัว

การเขียนภาพสเกตช์ (Sketches)
       เป็นลัษณะการเขียนภาพร่างหยาบ ๆ เพื่อกำหนดโครงสร้าง ขนาดสัดส่วนคร่าว ๆ ของการเขียนภาพทุกชนิด เช่น การเขียนภาพสเกตช์หุ่นนิ่ง ภาพสเกตช์ทิวทัศน์  ภาพสเกตช์คนเหมือน
ภาพสเกตช์งานออกแบบตกแต่ง เป็นต้น ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะการเขียนภาพสเกตช์งานพาณิชยศิลป์เท่านั้น
http://ebook.nfe.go.th/ebook/html/016/41.htm
ประโยชน์และคุณค่าของการเขียนภาพสเกตช์

1.             ทำให้เกิดความฉับไว้ คล่องตัวในการร่างภาพ

2.             ทำให้เกิดความแม่นยำในเรื่องขนาด สัดส่วน

3.             ทำให้การจัดองค์ประกอบภาพทำได้ง่ายขึ้น

4.             นำไปสู่การเขียนรายละเอียดที่ถูกต้อง คมชัด

วิธีการเขียนภาพสเกตช์
มีวิธีการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ร่างเส้นรอบนอก (Out line) ของวัตถุที่มีอยู่ทั้งหมดของในภาพ หรือในแบบ

2.ร่างเส้นรอบนอกของวัตถุที่เด่นที่สุดในภาพ

3.เขียนเส้นรอบนอกของวัตถุทุกชิ้นที่มีอยู่ในภาพหรือในแบบ ลบเส้นรอบนอกแล้วเน้นขนาด สัด ส่วน รายละเอียด ความคมชัด

การวาดเส้นรายละเอียด (Drawing Detail)
            การวาดเส้นรายละเอียด  เป็นการวาดเส้นที่เน้นความคมชัด  แสดงรายเส้นที่ เด็ดขาด  ชัดเจน  สวยงาม  ให้อารมณ์ความรู้สึกเป็นสำคัญ  อาศัยความประณีตบรรจง  สุขุมเยือกเย็น  ละมีสมาธิสูง  การวาดเส้นรายละเอียดมีขั้นตอนเหมือนกับการเขียนภาพสเกตซ์  หรือการเขียนภาพทั่วๆ ไป

ขั้นตอนที่ 1 ขีดเส้นดิ่ง  ร่างโครงร่างภายนอก

ขั้นตอนที่ 2 เน้นเส้นเพื่อให้เกิดรูปทรง

ขั้นตอนที่ 3 เน้นน้ำหนัก  แสงเงา  ความคมชัด

สเกตซ์ภาพหยาบ (Rough Sketches)
            สเกตซ์ภาพหยาบ  เป็นการสเกตซ์ภาพแบบรวดเร็ว  โดยไม่ต้องคำนึงถึงรูปร่าง  รูปทรงให้มากนัก  แต่คำนึงถึงความคมชัด  ความสมดุล  ความเด็ดขาด  แม่นยำ  และอารมณ์ความรู้สึกของเส้น  รวมถึงการแสดงเรื่องราวได้อย่างกลมกลืน  การสเกตซ์ภาพหยาบสามารถทำได้ทุกเวลาและสถานที่  แม้กระทั่งเวลาที่จำกัด  นักเรียนก็สามารถทำได้  ขอเพียงให้มีความมั่นใจเท่านั้นการตัดสินใจที่รวดเร็ว  เป็นคุณสมบัติของการสเกตซ์ภาพแบบหยาบ

การเขียนภาพเรื่องราว

                 การเขียนภาพเรื่องราว หมายถึงการถ่ายทองผลงานออกมาเป็นเรื่องราวต่างๆที่พบเห็น ประสบการณ์และจินตนาการการเขียนภาพเหมือนจริง ด้วยลายเส้น

การเขียนภาพเหมือนจริง ควรมีกระบวนการเขียนภาพดังนี้

1.การหามุมมองของภาพ  ภาพหุ่นนิ่งจะสวยงามขึ้นอยู่กับการจัดมุมมองให้เหมาะสม ได้แก่

- เอกภาพ  คือการจัดวัตถุให้เป็นอันเดียวกัน ไม่กระจัดกระจาย

- ความสมดุล ควรจัดวางวัตถุให้พอดีไม่ควรให้น้ำหนักด้านใดด้านหนึ่งมากไป

-จุดสนใจ  ควรมีจุดสนที่เด่นชัด จุดเดียว

2.การร่างภาพ  การร่างภาพเป็นขั้นตอนที่สำคัญมีขั้นตอนดังนี้

- สังเกตว่ามุมของภาพว่ามีความเหมาะสม สวยงาม ถูกหลักการจัดภาพหรือไม่

- กำหนดโครงสร้างภายนอกโดยรวม  ให้มีความเหมาะสมกับหน้ากระดาษ

-ร่างภาพที่มีขนาดใหญ่ก่อนค่อยมาร่างภาพขนาดเล็ก

-ใช้เส้นร่างเบาๆ

-ร่างโครงสร้างภายนอก ก่อนจะร่างภายใน

การแรเงา  การแรเงาเป็นขั้นสำเร็จของงานช่วยให้ภาพมีมิติที่เหมือนจริง  มีขั้นตอนดังนี้

1. กำหนดพื้นที่ของแสงเงา พิจารณาแสงเงา บนวัตถุ ตามสายตาที่มองเห็นส่วนสว่างสุด ปานกลาง และเงาบนวัตถุและส่วนเงาตกทอด ใช้ดินสอร่างเบาๆ

2. จุดสนใจควรมีจุดสนใจที่เด่นชัดเพียงจุดเดียวดังนั้นก่อนจะลงมือเขียนภาพต้องเลือกมุมที่เหมาะสม

3. การแรเงาค่าน้ำหนัก มีการแรเงาอ่อนแก่หลายวิธีเช่น แรเงาเส้นยาวไปทิศทางเดียวกัน เส้นไขว้ทับกัน เส้นทึบ เส้นหมุนเป็นวงกลม  เส้นอิสระ

4. การแรเงาให้ค่าน้ำหนัก เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการแรเงาใช้ดินสอแรเงาเน้นค่าน้ำหนักส่วนที่อ่อนไปเข้มสุด รวมทั้งเก็บส่วนละเอียดของจุดสนใจ

 


Copyright (c) 2014 by kids-dee.com