www.kids-dee.com  

ค้นหาตัวตนของเรา ดึงศักยภาพที่มีออกมาให้ปรากฏ อัจฉริยะสร้างได้ ที่นาดาจินตคณิตสุรินทร์ เราฝึกสมาธิเด็กให้สมองพัฒนา ผลพลอยได้คือการคิดเลขเร็ว                                                                                                                                                                       
KIDS-DEE.COM
           ห้องเรียนศิลปะกลับทาง

วีดิทัศน์ห้องเรียนศิลปะกลับทาง

 
 
Side Page
 
Member Zone
Username

Password


forget password
Member Registration
Other

 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
988 คน
7471 คน
269196 คน
เริ่มเมื่อ 2009-08-27

ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนศิลปะกลับทาง เรียนที่บ้านทำการบ้านที่โรงเรียน เปลี่ยนจากห้องเรียนเป็นสตูดิโอ มาเรียนไปพร้อมๆกันนะคะxml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />

บทเรียนศิลปะกลับทาง
นักเรียนสามารถศึกษาบทเรียนล่วงหน้าผ่านวิดีทัศน์การสอนศิลปะ ห้องเรียนศิลปะกลับทาง
แนะนำ สื่อวีดิทัศน์การสอนศิลปะ โดยครูขวัญ
เรื่อง เรียนรู้วรรณะสีผ่านนิทาน  
 และ สีคู่ตรงข้าม
 


วีดิทัศน์การสอนศิลปะ โดย ครูขวัญ


    สอนระบายสีไม้
    สอนระบายสีชอค์ก
    สอนปั้นคนนูนต่ำ

    สอนปั้นลอยตัวคิงคอง

    เรียนรู้วรรณะสีผ่านนิทาน
    เรียนรู้สีคู่ตรงข้าม
     นิทานเรื่องเมืองแห่งรูปร่างรูปทรง
Copyright (c) 2014 by kids-dee.com
Website Templates by Free CSS Templates

Copyright (c) 2014 by kids-dee.com