ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์คิดส์ดีดอทคอม เว็ปแสดงผลงานศิลปะเด็กโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ผู้พัฒนาเว็ปไซต์www.kids-dee.com คือคุณครูเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด มุ่งหวังเพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดผลงานศิลปะเด็กที่สร้างสรรค์และสวยงาม เพื่อให้คนทั่วไปได้รับรู้ถึงความคิดเหนือขีดจำกัดของเด็กทุกคนคะ...หวังว่าทุกคนจะมีความสุขที่ได้เห็นผลงานของเ็ด็กๆนะคะ                                                                                                                                                                       

เอกสารการสอนการใช้โปรแกรม

ในการเปิดเพลง โดย คุณครูขวัญ

 

เริ่มการจัดรายการวิทยุออนไลน์คิดส์ดีเรดิโอ ให้พิมพ์ http://www.uradio.in.th/console/

Enter ทันที จากนั้นจะมีจุดเขียววิ่งจากซ้ายไปขวา เพื่อทำการเชื่อมต่อสัญญาณ

พอเลือก ALLOW ปุ๊บ ก็ สำเร็จแล้วคะ ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ห้องกระจายสัญญาณ

 

เมื่อเราจะทำการกระจายเสียงของเราออกทาง  www.kids-dee.com ต้องทำการกดที่รูปลำโพงตามที่ลูกศรชี้เลยคะ

ตอนแรกลำโพงจะเป็นรูปสีขาว แต่เมื่อกดปุ๊บจะเป็นรูปลำโพงสีแดง

กดแล้ว ลำโพงจะเปลี่ยนสีจากสีขาวเป็น ลำโพงแดง แสดงว่าตอนนี้ กำลังมีการประจายสัญญาณออกไปคะ

เวลาที่เราพูดหรือเปิดเพลง จะมีแถบคลื่นเสียงสีขาวเป็นขีดๆ ขึ้นลงตามจังหวะและระดับของเสียง นี้คือระดับเสียงว่าเบาหรือดัง ถ้าเสียงออกอากาศดัง ขีดขาวจะเพิ่มเกิน สาม ขีด ถ้าเกิน สามขีดแสดงว่าเริ่มเสียงดัง แต่ แถบขีด เพิ่มจนสุดจนขีดเป็นสีแดง แสดงว่าเสียงออกอากาศ ดังมาก ดังนั้น อย่าเปิดให้เกิน ระดับ สามคะ

 


Copyright (c) 2014 by kids-dee.com