www.kids-dee.com  

ค้นหาตัวตนของเรา ดึงศักยภาพที่มีออกมาให้ปรากฏ อัจฉริยะสร้างได้ ที่นาดาจินตคณิตสุรินทร์ เราฝึกสมาธิเด็กให้สมองพัฒนา ผลพลอยได้คือการคิดเลขเร็ว                                                                                                                                                                       

   

                                                   

เว็ปไซต์ศิลปะเด็ก คิดส์ดีดอทคอม   
จินตนาการสำคัญกว่าความรู้                                              

      

 

 

    
Side Page


          เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัว
เพื่อหวังแค่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดผลงานและจินตนาการทางด้านศิลปะของเด็กๆตลอดจนใช้เป็นพื้นที่ในการเก็บผลงานดีๆที่อาจใช้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมจึงอยากขอเชิญเชิญทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็ปไซด์ ช่วยติชมและให้แง่คิดดีๆเพื่อการปรับปรุงและเเก้ไขในจุดที่คิดว่ายังไม่ดีให้ดียิ่งๆขึ้นไป ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมค่ะ

หากต้องการสนับสนุนเว็ปคิดส์ดีดอทคอมท่านสามารถบริจาคช่วยเหลือเว็ปเพียงปีละ 100 บาทเท่านั้น ขอบคุณค่ะ ติดต่อเว็ปมาสเตอร์081-3918666

บรรยากาศวันเปิดตัวเว็บไซต์
KIDS-DEE.COM
วันที่9/9/2552
โดยผอ.โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คลิก


 

 

Member Zone
Username

Password


forget password
Member Registration
Other


 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1243 คน
7429 คน
230946 คน
เริ่มเมื่อ 2009-08-27

 ประวัติการเป็นวิทยากรของครูขวัญ
 
 

ผลงานนักเรียน

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน คุณครูชื่อเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด สอนวิชาทัศนศิลป์ ระดับประถมศึกษา ที่ โรงเรียนเมืองสุรินทร์
เว็บไซต์คิดส์ดีดอทคอม
เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552
ครบรอบ 8 ปี คิดส์ดีดอทคอมขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรายินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่เว็บไซต์แสดงผลงานศิลปะเด็กโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ของครูเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด
  

 

 
เกียรติประวัติของคุณครูเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด 
 

 วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ได้รับรางวัลระดับชาติครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ รางวัลหน่วยการเรียนรู้ Active Learning ระดับ ดี
ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร 

 
วันที่ 20 กันยายน 2559  เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ปี 2559
โล่พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร
ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี
 
 วันที่14-15 ธันวาคม 2558 ชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 
  
  
 
 
 
 วันที่8-10 พฤษภาคม 2558
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนประเทศไทย ครูผู้นำด้านนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ โครงการ Innovative Teacher Leadership Award 2015 ในงาน Partners in Learning Thailand Forum 2015 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กทม.
 
 วันที่ 9 ธันวาคม 2558
ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยม
ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
และได้รับคัดเลือกให้ประกวดผลงานในระดับชาติ


 
  
 วันที่ 16 มกราคม 2558
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศสุดยอดครู
ของ สพป.สุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
  
 วันที่ 9 ธันวาคม 2557
นางสาวเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ทั้งสิ้น ๔ รายการ ประกอบไปด้วย ๑.รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปี ๒๕๕๗ หมวดศิลปะ ๒.รางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบสื่อการเรียนรู้ ด้วย Infographic ประจำปี ๒๕๕๗ หมวดศิลปะ  ๓.รางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบสื่อการเรียนรู้ ด้วย Infographic ประจำปี ๒๕๕๗ หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔.รางวัลชนะเลิศ การประกวด Thailand Social Media Awards 2014 หมวดศิลปะ ผู้ชนะเลิศจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โล่ห์เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท  ในครั้งนี้ ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัล โดย นางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการ กพฐ. ได้เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ จัดการมอบรางวัลในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าห้องประชุม สพฐ. ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ  ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๔๒๒
 
  
 วันที่ 24 สิงหาคม 2557
ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
 
  
 วันที่ 25 พฤษภาคม 2557
คุณครูเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน วิชาการระดับประเทศ ของ Microsoft ในการประกวดโครงการ Partners in Learning Thailand Forum 2014 Thailand Innovative Teachers 2014 ในวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซต์ จังหวัดนนทบุรี xml:namespace prefix = "o" /> ซึ่งถือว่าเป็น
ครูศิลปะ คนเดียว ในการประกวดครั้งนี้
 
  

วันที่ 25 มีนาคม 2557
คุณครูเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่ห์รางวัล พร้อมเงินสด 10,000 บาท  จากการประกวดเล่านิทานชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้มีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กทม.
มีผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 400 ผลงาน
คลิกชมบรรยากาศการประกวด 

  

วันที่ 3 กันยายน 2556
คณครูเฉลิมขวัญ  สุปิงคลัด
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำปี 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ในสื่อวีดีโอการสอนระบายสีไม้ krutube  เข้ารับเกียรติบัตร พร้อมโล่ห์เกียรติยศและเงินรางวัล กับ ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน์ เลขาธิการ กพฐในวันที่ 3 กันยายน 2556 ณ บริเวณหน้าห้องประชุม สพฐ. ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ  ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

 
  
 วันที่ 8 มิถุนายน 2556
คุณครูเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด
รับรางวัลยอดนิยมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการ Teacher's Talent Award season 1 จัดโดยสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของ บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรพร้อมเงินสดมูลค่า 10,000 บาท ณ โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์ กรุงเทพมหานคร
 

 
 วันที่ 15-20 สิงหาคม 2555
คุณครูเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนครูศิลปะประจำประเทศไทยให้ศึกษาดูงานระดับอาเซียนในโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน ARTS EDUCATION ระดับอาเซียนของ สพฐ. ณ ประเทศลาว หลวงพระบาง
ระหว่างวันที 15-20 สิงหาคม 2555

 
   


เกียรติประวัติในการทำงานเพิ่มเติม

สวัสดีค่ะ นี่คือเว็ปไซด์งานศิลปะเด็กคิดส์ดีคอทคอม..
แนะนำติชมหรือติดต่อเว็ปมาสเตอร์ได้ที่  Newmomkwan@hotmail.com


 

เวทีเพื่อการเผยเเพร่และเเสดงออกถึงความสามารถของเด็กๆ พัฒนาเว็ปไซด์ โดยครูขวัญ นางสาวเฉลิมขวัญสุปิงคลัด ครูศิลปะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

     

คลิกตั้งชื่อตัวเองแล้วพิมพ์ข้อความเพื่อพูดคุยกันสดๆที่นี่นะคะ


โปรดใช้ถ้อยคำที่สุภาพ ในการพูดคุยนะคะ
หากนักเรียนได้เข้ามาในเว็ปคิดส์ดี ขอความกรุณาช่วยรายงานตัวหน้ากระดานสนทนาเพื่อที่ครูจะได้ให้คะแนนพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาบทเรียนนอกเวลา

 

นักเรียนผู้มีผลงานโดดเด่นด้านศิลปะ(คลิปยอดนิยม คนดูกว่า 5,200 ครั้ง)


 
 

แวะมาแล้วก็อย่าลืมกด นะจ๊ะ..จะได้เป็นเพื่อนกันนานๆ

  
การเป็นครูต้องมีการพัฒนาและเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาเยาวชนของชาติ

Copyright (c) 2014 by kids-dee.com

Website Templates by Free CSS Templates


Copyright (c) 2014 by kids-dee.com