www.kids-dee.com  

ค้นหาตัวตนของเรา ดึงศักยภาพที่มีออกมาให้ปรากฏ อัจฉริยะสร้างได้ ที่นาดาจินตคณิตสุรินทร์ เราฝึกสมาธิเด็กให้สมองพัฒนา ผลพลอยได้คือการคิดเลขเร็ว                                                                                                                                                                       

 

 
Home จินตคณิต

 

สถาบันนาดาจินตคณิตสุรินทร์  ตั้งอยู่ในจังหวัดเล็กๆริมตะเข็บชายแดนกัมพูชา  

คือ  จังหวัดสุรินทร์  คุณครูของเราคือคุณครูที่มุ่งหวังสอนให้นักเรียนตัวเล็กๆ  ได้เข้าใจในการศึกษา
ที่นอกเหนือจากการเรียน  นักเรียนเราจึงมีพัฒนาการตามวัยรู้เรียน รู้เล่น  ไม่ลืมตัวตนของความ
เป็นเด็กแต่แฝงด้วยความฉลาดและสมาธิที่มากกว่าที่ผู้ปกครองเคยพบ.....
สถาบันของเราจึงเป็นมากกว่าที่ๆให้ความรู้  แต่เรามุ่งหวังให้เด็กๆมาฝึกฝน หลักการคิด อย่างมีระบบ เด็กๆมาฝึกสมอง เพื่อให้เกิดสมาธิ นำหลักการคิดไปแก้ปัญหาในห้องเรียน ผู้ปกครองที่นี่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในการพัฒนาลูกๆด้วยความเข้าใจในตัวลูกๆเป็นอย่างดี นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กๆหลายๆคนพัฒนาแบบก้าวกระโดด ปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ที่นี่ได้รับความนิยม ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนที่เรียบง่าย เด็กๆไม่ต้องปรับตัวมากมาย แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว รูปแบบสอน เราสอนเด็กๆตามธรรมชาติของแต่ละคน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคือสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กๆเกิดการตื่นตัว พร้อมท่องเที่ยวในโลกกว้าง เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่แสนวิเศษ เราไม่เคยย่อท้อในการเดินทางไกล 
เพราะเรารู้ดีว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าคือบททดสอบที่จะหาที่ไหนไม่ได้ง่ายๆ เราเข้มแข็ง อดทน ยอมรับ
และเข้าใจเสมอ มีบ้างที่ต้องผิดหวัง แต่ก็ไม่เคยทำให้กำลังใจของเราหมดลง เด็กของเรา.....คือผลิตผล
ที่มีคุณภาพ และพร้อมเติบใหญ่อย่างมีคุณค่า  วันนี้เราเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ถูกบ่มเพาะ เป็นต้นกล้า วันข้างหน้า เราพร้อมจะเป็นต้นไม้ใหญ่ ที่หยัดยืนต้านแดดและลมฝน ได้อย่างมั่นคง  
ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่น.....ของจินตคณิตสุรินทร์

 
NADA" (New Arithmetic Development Academy) is an acadamic research and development institution. We develop new way of mental arithmetic training which is effective, fun and yet challenge kid learners to mentally calculate 1,000 years of calendar within 5 seconds. We call our program "Calendar Arithmetic" which is the world's first of its kind.
            Abacus FloatThe Mental Arithmetic training is the program which the main objective is to cultivate healthy concentration in kids as the basis and further training them to have concentration and skills in listening and other activities. The training program uses Mental Arithmetic as the basis and using Japanese Abacus (4-1) as a tool. Kids will gradually develop their concentration and thus their mental calculation skills by scheduled training program.
             NADA Calendar Arithmetic is the mental arithmetic training program for kids which, aside from using abacus, also uses creatively and intuitively the Calendar System as an extra tool to challenge the kids to calculate calendar. This will promote their systematic thinking as they use Calendar System as a framework in calculation training. Truly a step of improvement to mental arithmetic training programs.
Sky KidOur NADA Calendar Arithmetic Training Program is always supposed to be fun and this will reflect in children minds that arithmetic or mathemetic are something they can enjoy as playing or leaning arts. They will enjoy showcase their skills of calendar calculation and always amaze their family. And all will promote their self-confidence. We can tell that it is amazing to see little kids mentally calculate 1,000 years of calendar within 5 seconds. Those are outcome of practicing diligently through courses in our well defined training program.

 

 

 


จินตคณิตในโรงเรียน ติดต่อเรา

 

 

Side Menu

Side Menu

 

 
 
 
โทร.093-5295056

 


 

ตารางเรียนภาคปกติ

 

 

 

กิจกรรมสันทนาการของเรา
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
700 คน
11163 คน
272888 คน
เริ่มเมื่อ 2009-08-27
ผลงานที่ผ่านมาของ  สถาบันนาดาจินตคณิต สุรินทร์ 
 
   
   

 
google-site-verification=HCXntkt0ysH6jtDdw7mvpPirCnAq_yStKBrnv5Hgano
 
Copyright (c) 2014 by kids-dee.com

Copyright (c) 2014 by kids-dee.com